Društvo

Konkurs za novog direktora Luke Bar u toku

| 09:11:2018 | 12:01:56

Odbor direktora Luke Bar raspisao je konkurs za izbor izvršnog direktora tog preduzeća, a гок za podnošenje prijava je 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja javnog konkursa u štampanim medijima.
 
Kandidati kompletnu dokumentaciju i dokaze dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu Luke Bar.
 
"Kandidat, pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, mora da ispunjava i posebne uslove. To podrazumijeva da ima završen VII-1 stepen stručne spreme ekonomske, pravne ili tehničke struke, najmanje tri godine radnog iskustva u struci i da poznaje jedan strani jezik", navodi se u konkursu.
 
Odbor direktora barske kompanije smijenio je sredinom oktobra izvršnog direktora Zariju Franovića i za vršioca dužnosti postavio dosadašnjeg direktora lučke kćerke-firme hotel “Sidro” Dragana Nikezića.
 
Vlada je zatim, krajem prošlog mjeseca, na sjednici smijenila sve članove Odbora direktora u Luci Bar.