Društvo

SO Bar odbacila inicijativu građana

| 15:11:2018 | 13:38:24

Odbornici barske skupštine na današnjoj sjedinici su odbacili inicijativu građana o izmjeni lokacije planiranog vrtića, koji treba da se gradi između Gimnazije i OŠ „Blažo Jokov Orlandić“.
 
Na formulisano pitanje – „Ko je za građansku inicijativu da se vrtić gradi na drugoj lokaciji, a ne na onoj koja je planirana prostorno – planskom dokumentacijom?“, za je glasalo 14 odbornika, 7 je bilo protiv, dok je uzdržanih bilo 13.
 
Kasnije opširnije!