Društvo

VIDEO: Orlandić - Želim da svojim iskustvom uradim dobro

by Vjera Knežević Vučićević / Vesna Šoškić | 20:11:2018 | 19:59:48

Nakon višedecenijskog staža i brojnih funkcija na crnogorskoj političkoj sceni, Mićo Orlandić zbog velikog iskustva i kredibiliteta kojeg kao jedna od njenih najprepoznatljivijih ličnosti uživa, može sebi da dozvoli da nakon svega nekoliko mjeseci na poziciji čelnog čovjeka lokalnog parlamenta u Baru, ustvrdi da je optimista po pitanju donošenja i narednih odluka od značaja za razvoj grada. Odbornici ovog saziva, uprkos različitosti u političkim programima i planovima, odluke donose uz međusobnu toleranciju, bez, kako ističe “pretjerano disonantnih tonova”. Nastojaće da, predsjedavajući tim domom, kanališe koliko god bude u njegovoj moći, da tako bude i ubuduće.

 
Kako doživljavate funkciju predsjednika SO Bar?
 
To je interesantno. Eto, na kraju svog radnog vijeka prihvatio sam da budem predsjednik Skupštine iz jednostavnog razloga- želim da, ako mogu, svojim iskustvom i dosadašnjim radom pomognem i doprinesem da još ponešto dobro uradim za naš grad i opštinu.
 
Koliko ste zadovoljni dosadašnjim učinkom u radu parlamenta?
 
Veoma sam zadovoljan. U proteklom periodu održali smo pet sjednica na kojima smo razmatrali skoro 35 tačaka dnevnog reda. Imamo dobru atmosferu u parlamentu, baziranu na dijalozima, bez, čini mi se, teških riječi, pa sam svim odbornicima zahvalan na velikoj toleranciji koja se iskazuje iz sjednice u sjednicu. To nije praksa isključivo kada su tekuće tačke u pitanju, već i onda kada se razmatraju one zaista ozbiljne, kao što je bila posljednja kada smo krajnje otvoreno i kvalitetno raspravljali o lijepoj građanskoj inicijativi, pokrenutoj sa ciljem da vrtić u Baru ne bude izgrađen na lokaciji u centru grada između Gimnazije “Niko Rolović”/Srednje ekonomsko-ugostiteljske Škole i OŠ “Blažo Jokov Orlandić”, i na kraju, donijeli odgovarajuće odluke.
 
Bio je to pravi izazov za odbornike. Skupština je, ipak, iako se pominjalo da je inicijativa nestatutarna, prihvatila da se o njoj raspravlja i time uvaži građanko mišljenje. Zbog čega?
 
Željeli smo da inicijativu koje je potpisao 2.721 građanin, neovisno od procedure ili njene statutarnosti, razmatramo i iskažemo svoj odnos prema njoj u lokalnom parlamentu. Pri tome nijesmo robovali formalnostima, cijeneći da je značajno da se o tome odlučuje na mjestu gdje i treba da se razmatra svaka važna inicijativa, a to je Skupština. Namjera nam je bila da na odgovarajući način o tome pošaljemo poruku svima, kako državnim organima, tako i građanima. Iskazujem pritom poštovanje prema potpisnicima ove inicijative, uz podsjećanje da smo faktički u dva dana, na demokratski, i rekao bih pravi “barski” način, izašli iz ove teme. Uvjeren sam da ćemo i o svim budućim inicijativama raspravljati na ovakav način i donijeti odgovarajuće odluke.

 
Kako komentarišete konačnu odluku Skupštine da vrtić ipak bude građen na planiranoj lokaciji?
 
Mi u ovom sastavu nijesmo donosili prostorno-plansku dokumentaciju. Ova lokacija egzistira još od 2004. godine i svi planovi koji su se bavili planiranjem i uređenjem ovog prostora su gradnju vrtića predvidjeli na toj lokaciji. Čini mi se da polako sve više postajemo svjesni da ta investicija vrijedna preko dva i po miliona eura zaista treba Baru. Mislim da ona u potpunosti odgovara i zadovoljava potrebe naših najmlađih sugrađana. Osim toga, naši građani možda nijesu dovoljno informisani o činjenici da je master planom razvoja školstva predviđena izgradnja novog objekta Gimnazije na drugoj lokaciji, što će dovesti do značajnog  rasterećenja “obrazovnog” bloka. Na toj lokaciji će tada biti Muzička škola, Srednja ekonomsko-ugostiteljska škola i vrtić. Smatram da će kvalitetnom organizacijom saobraćaja, a predsjednik Opštine je s tom namjerom već formirao komisiju koja je istupila sa kvalitetnim prijedlogom, na kraju biti zadovoljni izgradnjom vrtića na toj lokaciji.
 
Možda je ovo, na samom početku Vašeg mandata, bila i poruka građanima kako da se ponašaju i na koji način da pokreću inicijative prilikom odlučivanja o nekim budućim značajnim infrastrukturnim projektima. Imaju priliku da se učestvujući u javnim raspravama aktivnije zalažu za donošenje odluka značajnim za grad…
 
Građani treba da se više uključe u rasprave prilikom donošenje prostorno-planskih dokumenata, jer je to bitno iz brojnih razloga - više očiju, više ljudi više vide. Na svu sreću, među našim građanima ima ljudi koji i sa aspekta struke mogu dati odgovarajuće sugestije na predložena planska dokumenta. Volio bih da nikada više ne dođemo u situaciju da imamo neku “naknadnu pamet” kada je u pitanju prostorno- planska dokumenatcija.

 
Prepoznati ste kao političar sa dignitetom, značajnim političkim iskustvom, a krase Vas mudrost i tolerantnost koje nosi dugogodišnje iskustvo. Da li će to biti manir i dok budete na čelu barskog parlamenta?
 
Trudiću se da naš parlament ima nivo, da ima što manje disonantnih tonova, a što više kvalitetne rasprave i prijedloga. Mislim da smo na ovih pet sjednica to zaista uspjeli. Naravno, svaki politički klub ima svoje političke stavove i odnos prema bilo kom pitanju, ali sam uvjeren da ćemo nastaviti putem koji je karakterisao protekle sjednice.
 
Koje su najznačajnije odluke koje je Skupština donijela tokom proteklih mjeseci?
 
Pored izbora rukovodstva Opštine i radnih tijela Skupštine, veoma je značajno što smo brzo ušli u proces izrade novog Statuta kojeg smo i usvojili. Usvojili smo i jedan detaljni plan. Na narednoj sjednici planirano je razmatranje novog Poslovnika o radu. Konstituisanje lokalne uprave u punom kapacitetu će se faktički završiti do kraja ove godine. Nastavljamo ozbiljan rad na razvoju našeg grada.
 
Možemo li već govoriti o najbitnijim odlukama koje će obilježiti rad SO Bar u narednoj godini?
 
Na decembarskoj sjednici imaćemo raspravu o Budžetu, prezentovaćemo Plan rada Skupštine za 2019. godinu, koji je pri kraju. U sljedeću godinu ući ćemo potpuno pripremljeni sa programom rada.

 
Jeste li zadovoljni saradnjom sa koalicionim partnerima, a kako ocjenjujete korelaciju sa predstavnicima opoziconih partija?
 
Ja sam uvijek optimista. Mislim da su prethodnih pet sjednica pokazale da to mogu da budem i ubuduće. Sa opozicijom imamo konstruktivan odnos, a sa predstavnicima koalicije koja čini većinu u barskom parlamentu, njegujemo tolerantnost i poštujemo određene različitosti. Svako je pri tome “svoj” i svako ima program koji slijedi, ali mislim da ćemo oko bitnih stvari- kada je u pitanju razvoj naše opštine, ubuduće postizati sve više dogovora i konsenzusa.
 
U svečarskom mjesecu, kada Bar obilježava Dan oslobođenja 24. novembar, koja je, sa pozicije predsjednika Skupštine, Vaša poruka sugrađanima?
 
Želio bih, prije svega, da čestitam Dan opštine i da podsjetim da je prije svega jako bitno da ova generacija građana Bara, ali i svaka naredna, ne zaboravi na svetu obavezu da čuva našu multikulturu i antifašističko nasljeđe. Slijedeći ideju antifašizma, dali smo veliki broj žrtava- iz naše opštine stradalo je preko 800 sinova i kćeri. Bar ima 11 narodnih heroja, 131 nosioca spomenice- od kojih je 30 žena. To nasljeđe moramo da prenosimo i ubuduće. Odavde je i krenuo ustanak, Virpazar je bio prva oslobođena teritorija u porobljenoj Evropi i taj duha antifašizma i našeg zajedništva treba posebno vrednovati. Mislim da je i ova generacija to uspjela- u smutnim devedesetim godinama uspjeli smo da sačuvamo jedni druge i stvorimo uslove za ubrzani ekonomski razvoj u narednom periodu.