Društvo

VIDEO: Raičević: Vrijeme je za Bar (1)

by Vesna Šoškić, kamera i montaža Adi Karađuzović | 20:11:2018 | 20:10:47

U susret Danu opštine Bar, 24. novembru, čelni čovjek grada Dušan Raičević za Radio Bar i Bar Info govorio je o razvojnim planovima, prioritetima lokalne uprave, aktuelnoj problematici i pokušajima njenog  rješavanja.

"U fokusu je podizanje kvaliteta života građana, što možemo postići ukoliko obezbjedimo ekonomski napredak, zapošljavanje i ravnomjeran razvoj svakog dijela opštine. Zato su pred nama valorizacija lokaliteta Maljevik i Dubovica, investicije u Sutomoru i Čanju, rekonstrukcija puta Virpazar-Ostros, regulisanje problema vodosnabdijevanja bezvodnih djelova naše opštine, usvajanje Prostorno-urbanističkog plana, izrada Strateškog plana razvoja opštine Bar, donošenje odluke o naknadi za bespravne objekte, što je uslov daljeg, uspješnog procesa legalizacije, odgovornija socijalna politika, razvojni budžet... Više ćemo ulagati i u kulturu i sport, obećao je predsjednik Opštine Bar Dušan Raičević, koji je na tu funkciju stupio prije nešto više od tri mjeseca.


Dušan Raičević je najmlađi predsjednik Opštine u istoriji Bara. Rođen je 1984. godine u Baru, gdje je završio osnovnu i srednju školu kao nosilac diplome "Luča". Diplomirao je 2007. na ACMT-u u Dubrovniku, područnoj jedinici američkog Univerziteta "Rochester", odsjek “Razvoj preduzetništva” i stekao zvanje diplomiranog ekonomista menadžmenta. Nosilac je "Cum Laude" obilježja i član Rotari kluba Bar od 2012. godine. Prethodne četiri godine obavljao je funkciju potpredsjednika Opštine Bar, a prije političkog angažovanja bavio se privatnim biznisom.

Nakon tri i po mjeseca, stekli ste uvid u obim posla, ingerencije i kompleksnost kakvu nosi odgovorna funkcija predsjednika opštine. Kakvi su Vaši prvi utisci, koliko je to veliki izazov za Vas i kako je biti na čelu grada kojeg smatraju razvojnom šansom Crne Gore, perjanicom i pretečom mnogih naprednih ideja, opštinom bogate tradicije i kulture? Koliko Vam je pomoglo to što ste prije ove, obavljali funkciju potpredsjednika Opštine?

Za ovo vrijeme, zaista smo se moji saradnici i ja uvjerili u ono što smo i očekivali, a to je da je riječ o velikom izazovu. Ne bih se osvrnuo samo na prethodnih nekoliko mjeseci, obzirom da sam u prethodne četiri godine obavljao funkciju potpredsjednika Opštine i da sam neposredno bio uključen u sve procese u lokalnoj upravi, što mi je predstavljalo olakšavajuću okolnost. To mi je omogućilo da u značajnom dijelu budem upoznat sa radom lokalne uprave, administrativnim i kadrovskim kapacitetima, ali i očekivanjima u budućem periodu. Ta očekivanja se zasnivaju na činjenici da sam na čelu jednog od najrazvijenijih gradova u Crnoj Gori i da je naša obaveza da učinimo još više, kako bi valorizovali sve njegove neisrpne potencijale, jer Bar jeste razvojna šansa Crne Gore. U tom prethodnom četvorogodišnjem periodu uspjeli smo da postignemo finansijsku konsolidaciju, započnemo i završimo niz važnih infrastrukturnih projekata, među kojima su najznačajniji izgradnja vodovodne i kanalizacione mreže u Sutomoru i drugim djelovima opštine, prepumne stanice Botun, rezervoara Šušanj...

Najmlađi ste predsjednik Opštine u istoriji Bara, što su isticali mediji kada ste stupili na ovu funkciju. Da li to smatrate prednošću i da li ste se rukovodili tim načelom kada ste birali tim saradnika - prednost dati mladim snagama?

Jeste prednost i osobenost, ali je, prije svega, velika čast biti predsjednik Opštine i još veća obaveza i odgovornost. Danas su mladi ljudi dio političke i društvene stvarnosti, a biće uspješni onoliko koliko su   spremni da se bore za dobrobit društva i kvalitetne odluke. Vjerujem da mladi ljudi imaju tu snagu i volju, te je prednost, prvenstveno zbog toga što smo "ljudi našeg vremena", sa svim njegovim specifičnostima i to bi trebalo da iskoristimo. Želim da unesem novu snagu i energiju, bolja tehnička rješenja, kako bi postigli efikasniji rad lokalne uprave i bolji servis građana. Jedna od mojih osnovnih ideja prilikom formiranja tima bila je da on bude sačinjen dominantno od mladih, obrazovanih ljudi, sa energijom da rješavamo probleme za dobrobit lokalne zajednice. Međutim, očekujem podršku starijih, iskusnijih kolega, koji nam služe kao primjer kako se odgovorno vodi lokalna uprava i čija su nam znanja i iskustva veoma potrebna.


U inauguralnom govoru saopštili ste, između ostalog, da će prioritet u Vašem mandatu biti kvalitet života građana, čime će se mjeriti  i uspješnost rada lokalne uprave. Kako do boljeg standarda i višeg nivoa  kvaliteta života svih stanovnika Bara?

U kontinuitetu ponavljam da se uspješnost rada lokalne uprave direktno odražava na nivo kvaliteta života svih građana. Rezultati rada ove lokalne uprave u narednom periodu nedvosmisleno moraju implicirati unaprijeđenjem života građana. To se mora vidjeti na svakom koraku, počev od manjih intervencija u gradu, na putnoj ili komunalnoj infrastrukturi, do rješavanja krupnih problema, poput zapošljavanja, boljih plata, većeg standarda... Ukoliko to ne uspijemo, smatram da svoj zadatak nijesmo 
realizovali na pravi način. Mnogo je mogućnosti, razvojnih šansi, ali jedan od ciljeva je otvaranje novih radnih mjesta. To možemo ostvariti kroz racionalnu valorizaciju razvojnih šansi naše Opštine u oblasti   turizma, poljoprivrede, ali i podsticaja malog i srednjeg biznisa. Značajno smo unaprijedili saradnju sa privrednicima Bara u proteklih par mjeseci i zajednički identifikovali probleme i izazove sa kojima se svi zajedno susrećemo, ali i definisali kako bi trebali, opet, svi zajedno da ih rješavamo. U planu je donošenje akata za podsticaj preduzetništva, a u narednoj godini, kao organ lokalne uprave, biće obrazovan Sekretarijat za privredu, koji će se isključivo baviti  unaprijeđenjem razvoja biznisa,  uklanjanjem biznis barijera, kroz identifikaciju potencijalnih problema u ovoj oblasti, koji, kao i u svakom društvu, su evidentni. Bitno je da ih prepoznamo i krenemo u pravcu njihovog otklanjanja. Počeli smo i redovne susrete sa predstavnicima privrede grada, a preko fondova EU apliciraćemo za projekte u ovoj oblasti. Kapaciteta imamo.

Ekonomski i privredni razvoj preduslov su sveukupnog napretka. Koje su to najznačajnije investicije koje mogu doprinijeti tome, jer znamo da Maljevik i Dubovica još čekaju na realizaciju?

Da bi se jedan grad razvijao, potrebno je razmišljati na koji način realizovati razvojne, kapitalne projekte. To danas možemo vidjeti na primjeru Tivta, gdje je izgradnja elitnog turističkog naselja Porto  Montenegro, pozicionirala taj grad kao prestižnu turističku destinaciju, riješila pitanje nezaposlenosti i stvorila nove prihode za opštinsku kasu. Ako je jedna takva investicija mogla pozicionirati Tivat visoko, onda sam siguran da Bar sa mnogo više takvih razvojnih šansi i potencijala, može postići i još više. Tu prvenstveno mislim na valorizaciju lokaliteta Maljevik i Dubovica, kroz izgradnju elitnih turističkih naselja. Siguran sam da bi realizacija ovih projekata promijenila sliku Bara u mnogim segmentima, imajući u vidu multiplikativne efekte kroz otvaranje novih radnih mjesta, valorizaciju prostora, unaprijeđenje turističke privrede, kao i novih prihoda koje će lokalna uprava i država imati po mnogo osnova. Ovo su dovoljni razlozi da uložimo maksimalne napore i uhvatimo se u koštac sa ovako važnim i zahtjevnim projektima, čime ćemo pokazati da smo odlučni da u narednom periodu idemo u pravcu razvoja grada. Podsjećam, lokalitet Maljevik je odlukom o donošenju Prostornog plana posebne namjene za obalno područje postao sastavni dio tog plana, koji je Skupština Crne Gore usvojila krajem jula ove godine. Primjena ovog akta počela je prvog oktobra i u njemu je data detaljna razrada ove lokacije, čime su se stekli uslovi za privođenje prostora namjeni.


Koliko će pravni spor prolongirati realizaciju “Projekta Maljevik”?

Naš cilj jeste da, nakon usvajanja planske dokumentacije, izađemo iz te pravne problematike i vratimo se na ono što je ta investicija, koja je imala jasnu viziju 2008. godine, trebalo da ponudi Baru, a to je   dodatna razvojna komponenta i perspektiva. Imamo izraženu investicionu aktivnost i u Čanju, javljaju se potencijalni investitori za valorizaciju Dubovice, očekujemo niz investicionih projekata u Sutomoru, što bi u narednom periodu trebalo da ponudi jednu potpuno drugačiju dimenziju i definiciju Bara kao turističke destinacije. U zavisnosti od stava kolega iz Budve, zavisiće po kojem modelu će se prići realizaciji Dubovice, koja je na prostoru dvije opštine.

Uslov razvoja, posebno turističkih gradova kao što je Bar, jeste saobraćajna infrastruktura i dobra saobraćajna povezanost. U tom smislu od krucijalnog značaja je rekonstrukcija puta Virpazar-Ostros, koja bi pružila značajne mogućnosti. Dugo se govori o tome i dugo se čeka taj kapitalni projekat. Najavili ste mogućnost njegove realizacije. Koliko je to realno i da li takvo ulaganje prevazilazi finansijske mogućnosti Opštine?

Rekonstukcija  određenih putnih pravaca značajno bi unaprijedila saobraćajnu povezanost i otvorila perspektivu  manje razvijenim područjima naše opštine. Dva kapitalna investiciona poduhvata u oblasti saobraćajne infrastrukture su rekonstrukcija puta Vladimirske Krute- Bar- Sutorman-Virpazar i prepoznali smo potrebu da se, kroz prekategorizaciju i rekonstrukciju ovog putnog pravca otvore značajne perspektive razvoja Crmnice, Sutormana, Mrkojevića i Krajine. Osim toga, ovaj putni pravac je u ljetnjim mjesecima izuzetno opterećen velikim brojem vozila u pravcu graničnog prelaza Sukobin. Opština Bar je kod Ministarstva saobraćaja i Direkcije za saobraćaj pokrenula niz inicijativa za prekategorizaciju ovog puta u regionalni, kako bi bile stvorene mogućnosti da njegova rekonstrukcija bude finansirana iz državnog budžeta. Prilikom radne posjete predsjednika Vlade Baru, u martu ove godine, iskazana je spremnost da država kroz faznu realizaciju obezbijedi finansijska sredstva, a Opština Bar pripremi projektnu dokumentaciju. Mi smo već angažovali licencirane geodetske kuće za snimanje terena i izradu geodetskih podloga. Snimanje terena je u fazi realizacije, a za pojedine dionice urađene su geodetske podloge.


Pojedini dijelovi grada kubure sa vodosnabdijevanjem ili decenijama čekaju izgradnju vodovodne mreže. Što je predviđeno kako bi taj problem bio riješen?

Već u prvim danima svog mandata inicirao sam niz sastanaka tim povodom sa relevantnim subjektima koji učestvuju u realizaciji III faze projekta vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda, ali i sa predstavnicima Regionalnog vodovoda. Tada smo došli na ideju da formiramo zajedničku grupu sačinjenu od predstavnika opštine, doo Vodovod i kanalizacija i Regionalnog vodovoda sa ciljem  da izradimo Strategiju vodosnabdijevanja za bezvodna područja. Kroz pomenutu studiju posebna pažnja biće posvećena rješavanju pitanja vodosnabdijevanja i otpadnih voda za naselja Veliki Pijesak, Utjeha i Sveti Ivan, kao važnih turističkih mjesta u kojima ovo pitanje nije riješeno.

Što je sa Ostrosom i Krajinom, kada je riječ o vodosnabdijevanju?

Vodićemo računa o ravnomjernom razvoju svih lokaliteta barske opštine. Koštanjijada, manifestacija kojom je otpočelo obilježavanje Dana Opštine, podsjeti nas uvijek na probleme koje ima ova mjesna zajednica, ali i na sve ljepote i potencijale tog kraja. Nisu to samo stabla kestena i plodovi, to su, prije svega divni ljudi i to je najveće bogatstvo tog dijela naše opštine. Ono što sam nagovijestio u dijelu rekonstrukcije puta Virpazar-Ostros, pokušaćemo da ponudimo i rješenje vodosnabdijevanja, a izvjesna je i izgradnja graničnog prelaza Ckla, jer stanovnici ovog kraja šansu vide u povezivanju.

 
Rekli ste da će lokalna uprava posebnu pažnju posvetiti ravnomjernom razvoju svakog dijela opštine, posebno turističkih mjesnih zajednica. Očekuje se za vašeg mandata i novi izgled Sutomora, čija je turistička ponuda poslednjih godina značajno obogaćena sa nekoliko hotela visoke kategorije, što bi trebalo da prati i odgovarajuća infrastruktura. Kakvi su planovi u tom dijelu?
 
U prethodnom periodu posebna pažnja bila je usmjerena na stvaranje boljih uslova za razvoj turizma , posebno u Sutomoru, kao jednom od najposjećenijih mjesta u barskoj opštini. U oblasti komunalne infrastrukture u Sutomore je uloženo 4.000.000€. Pumpna stanica Botun, cjevovodi i podmorski ispust doprinjeli su da Sutomore danas ima kvalitetno riješeno pitanje otpadnih voda i visok nivo kvaliteta morske vode. Međutim, ne smijemo se time zadovoljiti. Moramo Sutomoru dati jedan dodatni sadržaj po kojem će će biti prepoznat na turističkoj mapi Crne Gore, ali i šire. To je projekat uređenja trga i šetališta, koji je naša opština, zajedno sa preduzećem Morsko dobro, stavila u vrh svojih prioriteta. Urađen je glavni projekat i njegova revizija, Morsko dobro je obezbijedilo 200.000€ za I fazu projekta-izgradnju, uređenje trga i trase dijela šetališta, obzirom da su na tom prostoru riješena imovinsko-pravna   pitanja. Početak realizacije, nakon izrade projekta i sprovođenje tendera za odabir izvođača, očekuje se u septembru 2019. godine. Nadamo se da će Sutomore zbog svega toga imati više gostiju iz Zapadne Evrope. Opština Bar ima i jezersku obalu, koja je, što je možda, neuobičajeno, duža od morske. Posljednjih godina primjetan je znatan porast broja turista na Skadarskom jezeru, a ono što im je posebno interesantno jeste biodiverzitet i bogato kulturno-istorijsko nasljeđe tog prostora. U narednom periodu značajnije ćemo se posvetiti njegovoj valorizaciji, ne samo da bismo otvorili perspektive za turizam, već da bi kroz poljoprivredne potencijale zaleđa Skadarskog jezera, stvorili preduslove za njegov sveukupan razvoj i šansu mladima da ostanu na djedovini, rade i stvaraju. Tome će doprinijeti i put o kojem smo govorili, odnosno njegova rekonstrukcija Virpazar-Ostros.U narednom periodu trebalo bi da bude usvojen Prostorni plan posebne namjene za Skadarsko jezero, čija će rješenja omogućiti bolju iskorišćenost ovog prostora, kroz održivi razvoj.

(nastavak sjutra)