Društvo

FPE Bar postao jedini sertifikovani ECDL centar

by Željko Milović | 18:12:2018 | 12:04:08

ZAKUPLJENI REKLAMNI PROSTOR
 
Fakultet za poslovnu ekonomiju Bar je postao jedini sertifikovani ECDL ispitni centar za područje Ulcinja, Bara i Budve.
 
Fakultet za poslovnu ekonomiju Bar predano radi na (opštoj) informatičnosti svojih polaznika, kao i građanstva uopšte, i postaje akreditovani međunarodni centar za obuku i testiranje, ovlašćen od strane ECDL (European Computer Driving License) fondacije.
 
Ovo je rezultat akcije izjednjačavanja crnogorskih kvalifikacija sa evropskim, a time i uslova za zapošljavanje i karijeru naših studenata, što će biti od posebne važnosti kada Crna Gora postane članica Evropske unije.
 
Primjenom ECDL-a, nastavni program Fakulteta za poslovnu Ekonomiju Bar obuhvata softverske programe koji se najčešće koriste u svakodnevnom radu po najnovijoj verziji ECDL Syllabusa 4.0.  U savremeno opremljenoj, kompjuterizovanoj učionici polaznike obučavaju i testiraju sertifikovani predavači po ECDL programu sastavljenom od četiri modula: Osnove informacionih tehnologija, Osnove korištenja interneta, Obrada teksta i Tabelarne kalkulacije.
 
ECDL unaprjeđuje pojedinačna znanja o informacionim tehnologijama, daje respektabilne računarske vještine, unaprjeđuje ličnu efikasnost na poslu i u svakodnevnom životu i obezbjeđuje internacionalno priznatu kvalifikaciju za poznavanje vještina rada na računaru, predstavljajući sistem sertifikacije znanja iz oblasti IT-a, koji priznaje više od 160 zemalja svijeta.
 
Kurs je intenzivan i podrazumijeva 10 radnih dana po 3 školska časa, pri čemu su 2 časa predviđena
za predavanja, dok je treći čas svakog dana rezervisan za praktične vježbe.
 
Polaganje modula se zakazuje u terminu koji odgovara kandidatima, a nakon uspješno položenog ispita kadidati dobijaju ECDL indeks i sertifikat.
 
ZAKUPLJENI REKLAMNI PROSTOR