Društvo

Burno na okruglom stolu za pružanje lučkih usluga

by Vjera Knežević Vučićević | 01:02:2019 | 16:28:29

Okruglim stolom o nacrtu Koncesivnog akta za davanje koncesije za pružanje lučkih usluga u Luci Bar, održanim danas u Upravi pomorske sigurnosti, okončana je javna rasprava o ovom aktu koji obuhvata koncesije, pored ostalih usluga i na pilotski servis, privez i odvez brodova i remorkaže.
 
Do sada je u Luci Bar ovaj posao radila samo firma “Ocean Montenegro”. Skupom u Baru je, nakon prvog okruglog stola održanog prošle jeseni u Kotoru, Ministarstvo pomorstva i saobraćaja okončalo javnu raspravu o ovom aktu. Ovog puta, za koncesije su pored Oceana, čiji je većinski vlasnik firma iz Trsta, zainteresovane i dvije novooformljene firme iz Bara- “LP Bar Pilots” i “Jadropilot”.
 
Pravni zastupnik Oceana advokat Srđan Janković iz beogradskog CMS iznio je 15 primjedbi na tekst akta, navodeći da sadašnja legislativa ne daje mogućnost davanja više koncesija, već se svuda pojam koncesionar koristi u jednini. On je naveo da uporedna iskustva pokazuju da multioperatorski servis “ne mora obavezno da znači korist”, te da se zahtjev da bude više operatora ne mora nužno sprovoditi i za lučku pilotažu, pri čemu se pozvao na praksu EU.
 
U svojstvu domaćina direktor UPS Safet Kočan je pozvao je učesnike da se fokusiraju na primjedbe i sugestije, ukazujući Vlada će dati koncesije.
 
Ana Drakulović iz Lučke uprave je rekla da na jednom lučkom području može biti više koncesionara.
 
Slobodan Bajković iz “LP Bar Pilots” je istakao da ta firma već godinu zapošljava 25 iskusnih radnika. Objasnio je i da sve vrijeme plaća doprinose državi, a u prilog kvalitetnom radu svjedoči i što, kako je naveo “pored iskustva lučkih pilota i zapovjednika remorkera posjeduje i savremene brodove, dok na drugoj strani brodovi Oceana su preko sto godina stari”. Bajković je podvukao i da u Evropskoj Uniji ne mogu da rade remorkeri stariji od 25 godina. On procjenjuje da na tim poslovima ima prostora i za dva- tri koncesionara.
 
Ljubo Pekić iz “LP Bar Pilots” poručio je zastupnicima Oceana da su se više zabrinuli za ostale interesente “nego za sebe”.
 
“Nigdje nam niste rekli šta mi to nemamo, a vi imate. Zakon je jedan i mi ćemo ga ispuniti. Vi nam pričate o zapošljavanju iz svog iskustva, preuzeli ste Lučke poslove sa 54 zaposlena, a sada imate 28 radnika. Nigdje u svijetu nisam vidio da ima samo jedan operator pilotaže ili teglja”, rekao je Pekić koji je bivši radnik Oceana.
 
Izvršna direktorica Oceana Nela Vitić je poslije ovih navoda pitala “da li je ovo suđenje Ocean Montenegru”?
 
“Lučki poslovi su privatizovani na međunarodnom tenderu, naša ponuda je bila dva miliona eura, sljedeća - 600.000. Država je konstatovala da smo u potpunosti sproveli investicioni program, imamo redovne kontrole Lučke uprave, ni u jednom izvještaju nije bila čak ni preporuka da se nešto ispravi. Nikoga od radnika nijesmo ostavili na ulici. Nije tajna da od 2010. u prosjeku imamo po osamsto brodova. Koncesija se ne daje lično ni pilotu ni zapovjedniku remorkera, već preduzeću. Ne bojim se konkurencije, ovdje želimo da pomognemo u cijelom postupku i da se ovo uskladi sa međunarodnom legislativom”, rekla je Vitić.
 
Željko Malović iz LP Bar Pilots je rekao da se iskustva iz Evrope razlikuju od luke do luke, te da tamo pojam koncesionara obuhvata i do 800 bratstava i preduzeća koja rade zajedno. 
 
Igor Banović iz “Jadropilota” tražio je da se uvede i stavka- dokaz o posjedovanju remorkera, da se u tekstu definiše vučna snaga i da Lučka uprava koncesionare pomogne kod veza njihovih brodova.