Društvo

Raičević: Sprovodim Vladinu politiku na lokalnom nivou

Infobiro Montenegro / Bar Info | 02:02:2019 | 13:01:45

Danas se, posredstvom agencije Infobiro Montenegro, javnosti obratio predsjednik Opštine Dušan Raičević, govoreći o novonastaloj situaciji u Baru usljed početka gradnje vrtića u dvorištu Gimnazije/Ekonomske škole i protesta pokrenutih nakon tih dešavanja.
 
Prenosimo integralni video materijal i tekstualni dopis dobijen iz kabineta predsjednika Opštine, uz redakcijske intervencije.

 

* Uzimajući u obzir činjenice, a tu prije svega mislim na plansku dokumentaciju, potrebe građana sa jedne strane i važeće propise sa druge strane, lokacija za izgradnju vrtića po drugim planskim dokumentima ili su na teritorijama koje nisu komunalno opremljene ili su na lokacijama koje su u privatnom vlasništvu, moram da istaknem da je ovdje riječ o značajnoj investiciji i mi kao predstavnici lokalne uprave se odgovorno ponašamo i odnosimo prema toj značajnoj investiciji koju finansira Vlada Crne Gore.

Navedene izmjene i dopune planskog dokumenta saglasno propisima su bile stavljene na javnu raspravu u trajanju od 15 dana, od 10. 07. do 25. 07. 2009. godine. U trajanju javne rasprave nije bila upućena nijedna primjedba, niti sugestija na plansko rješenje, na urbanističku parcelu br. 4 u zoni G na kojoj je planirana izgradnja dječijeg vrtića. Među učesnicima na toj javnoj raspravi bili su i neki sadašnji odbornici koji se sada protive ovoj izgradnji, a tada nisu nikakvu primjedbu uložili na predlog izmjena i dopuna plana. Tada 2009. godine među odbornicima u skupštini su bili i neki profesori gimnazije, dok su među odbornicima opozicije koji su tada branili boje plavog tima, a danas takođe odbornici opozicije koji brane boje crvenog tima, bili ljudi koji se danas protive izgradnji vrtića. Ni jedni, ni drugi, te 2009. godine nisu uzeli učešće u raspravi, niti su u formi primjedbi ili prigovora, pa čak i sugestija uopšte uticali na planiranu izgradnju vrtića po tom planskom dokumentu.

Zemljište na kojem se gradi vrtić je svojina države Crne Gore sa pravom raspolaganja Vlade Crne Gore, tj. Ministarstva prosvjete, i korisnik tog prostora je Gimnazija “Niko Rolović”. Tu posebno moram da naglasim činjenicu kojom se takođe pokušalo manipulisati - predmetna lokacija nije u vlasništvu Opštine Bar.

Ministarstvo prosvjete kao investitor gradiće ovaj vrtić uz kreditnu podršku Banke za razvoj savjeta Evrope. Naručilac posla za Ministarstvo prosvjete je Uprava javnih radova, koja je u periodu od 2014. do 2017. godine u tri pokušaja javnog poziva, tek nakon trećeg uspjela da izabere izvođača radova koji je radove započeo prije par dana.

Ono što je takođe važno istaći je da je Ministarstvo održivog razvoja i turizma izdalo građevinsku dozvolu, da je tom istom ministarstvu Ministarstvo prosvjete podnijelo prijavu za gradnju 9. oktobra 2018. godine, a da je kamen temeljac položen 15. oktobra 2018. godine.

Nakon polaganja kamena temeljca i otvorenog negodovanja dijela građana Bara, podnijeta je građanska inicijativa koju smo prihvatili kao prvu u ovom mandatu, kao jedan svojevrstan civilizacijski i korektivni faktor vlasti. Ono što takođe moram da istaknem je da smo to prihvatili kao pravu barsku inicijativu. Lično sam razgovarao sa predstavnicima građanske inicijative i u zajedničkoj komunikaciji smo dogovorili da se o istoj raspravlja na posebnoj sjednici Skupštine opštine Bar koja je održana 12. i 15. novembra 2018. godine. Tokom sjednice vođena je jedna kvalitetna rasprava i razmjena argumenata. Uprkos činjenici da podnijeta građanska inicijativa nije bila u saglasju ni sa prethodnim Statutom Opštine Bar, kao ni sa u međuvremenu usvojenim novim Statutom Opštine Bar, pokazali smo visok stepen demokratije i uvažavanje građana. Građanska inicijativa nije dobila podršku. Nakon zasijedanja lokalnog parlamenta na kojem smo raspravljali o građanskoj inicijativi, nijedan zvaničan poziv od strane predstavnika građanske inicijative nije bio upućen prema meni. Ja i dalje ostajem otvoren, kao i do sada, za komunikaciju sa svim građanima, ali nikako se ne odazivam na pozive na linč kojih smo bili svjedoci prethodnih dana putem medijskih spinovanja ili putem društvenih mreža.
 
Jasno sam se opredijelio za sprovođenje Vladine politike na lokalnom nivou. Građani su dali podršku toj politici Vlade i pružili su podršku i meni. Nadam se da svi oni primjećuju da vrlo uspješno ovih prethodnih šest mjeseci sprovodimo i Vladinu politiku i politiku razvoja Opštine Bar. I u prethodnom periodu smo prilikom izgradnje i drugih objekata, kao što su sportska dvorana ili pravoslavni hram, takođe bili svjedoci uklanjanja određenog broja stabala čempresa i ostalog rastinja, na žalost, reakcija je tada izostala, pa sami zaključite da li je ovdje zaista briga o čempresima ili je već nešto drugo u pitanju.


Prethodnih dana smo bili svjedoci konstantnih pokušaja predstavnika opozicionih partija da kroz manipulisanje najvrednijim dijelom našeg društva, našom omladinom, pokušaju nadoknaditi manjak podrške građana na prethodnim izborima, te da na taj način pokušaju i nadomjestiti i nedostatak odbornika u lokalnom parlamentu. Ti pokušaji su bili više nego neuspješni i ja se iskreno nadam da će građani to i prepoznati.

Mišljenja sam da će, po projektu pejzažne arhitekture, nakon izgradnje vrtića na predmetnom lokalitetu nići jedna nova zelena oaza na kojoj se planira sadnja preko 1530 sadnica, što drveća, što niskog i visokog rastinja i predmetni lokalitet će opravdati epitet jedne nove zelene oaze u centru grada. Bar je i u prethodnom periodu bio, a biće i dalje prepoznat kao zelena oaza. Članovi mog tima i ja ćemo se i te kako zalagati da potvrdimo taj epitet. U narednom periodu želimo da revitalizujemo sve one parkove u užem gradskom jezgru gdje je usljed vremenskih nepogoda smanjen fond stabala.

Ne smatram sebe odgovornim za trenutnu situaciju, pogotovo zbog činjenice da su ovo odluke koje su donijete prije više od deceniju. Predsjednik Opštine ne učestvuje u glasanju na zasijedanjima lokalnog parlamenta, iako je bilo pokušaja od strane predstavnika građanske inicijative, imputiranja činjenica, da ću ja uticati na svijest odbornika i samim tim uticati na njihovo odlučivanje prilikom glasanja o podnijetoj građanskoj inicijativi. To nisam učinio tada, to neću raditi ni ubuduće.

Ostajem otvoren za komunikaciju sa svim građanima. Podržavam apsolutno građansku inicijativu, građanski aktivizam koji bi se trebao manifestovati kroz aktivnije učešće na javnim raspravama koje lokalna uprava organizuje sa ciljem da kroz zdravu komunikaciju, konkretne predloge i sugestije, idemo u pravcu donošenja kvalitetnih odluka koje će definisati jasnu viziju razvoja našeg grada kojem smo svi mi u Baru i te kako posvećeni.

Kao Baranin i kao bivši đak Gimnazije, saosjećam sa svim onim sugrađanima koji se protive izgradnji vrtića na predmetnoj lokaciji, ali isto tako kao bivši đak Gimnazije i kao građanin Bara, već duži vremenski period nisam bio u prilici da prisustvujem niti jednoj promociji knjiga, niti koncertu, niti izložbi slika na tom prostoru, već moram da istaknem da smo svi mi u Baru svjesni činjenice da predmetna lokacija ipak nije služila svrsi dugi niz godina, a da su upravo za tu činjenicu najodgovorniji oni koji su taj prostor koristili.


Svjedoci smo da se prethodnih dana kroz medijsko spinovanje i manipulaciju preko društvenih mreža te lamentiranje nad čempresima, pažnja javnosti pokušava udaljiti od činjenice da govorimo o razvojnom projektu, a vrtić u Baru je par ekselans razvojni projekat. Prihvatajući činjenicu, obavezu i odgovornost, kao glavni donosilac odluka na poziciji predsjednika Opštine moram još jednom da ukažem na činjenice i da kažem da su upravo te činjenice nešto što sam naslijedio na samom početku mog mandata koji traje nepunih šest mjeseci, a upravo sa tim činjenicama se manipulisalo u javnosti i još uvijek te informacije predstavljaju jedno pogodno tlo za raznorazne političke manifetluke sa svih strana.

Priča o vrtiću je počela još davne 1993. godine kada je Skupština opštine Bar usvojila DUP Topolica 1, kojim je planirana izgradnja kombinovane dječije ustanove sa četiri jedinice dječijeg vrtića i dvije jedinice dječijih jaslica sa pratećim prostorima. Inicijalna površina prizemlja je 1000 metara kvadratnih, a bruto građevinska površina tog objekta planiranog 1993. godine bila je 1200 m2, prizemlje plus galerija. Tokom 2005. godine je kroz izmjene i dopune DUP-a Topolica 1 na predmetnom lokalitetu takođe planirana izgradnja dječije ustanove sa četiri jedinice dječijeg vrtića i dvije jedinice dječijih jaslica, sa pratećim prostorima iste površine koja je bila planirana i 1993. godine. Dolazimo do 2009. godine kada je takođe kroz izmjene i dopune navedenog planskog dokumenta sa 20 glasova “za”, 6 “protiv” i dva “uzdržana” utvrđen javni interes za izgradnju planiranih objekata i uređenje prostora, na kojem je planirana i izgradnja dječijeg vrtića, bruto građevinske površine 2960 metara kvadratnih spratnosti, prizemlje plus prvi sprat na urbanističkoj parceli br.4, zona G objekat br.6.