Društvo

GI: MORT nije konsultovao Grafičku bazu podataka Katastra

| 09:02:2019 | 15:02:09

Iz Građanske inicijative koja protestuje zbog izgradnje vrtića u dvorištu Gimnazije/Ekonomske škole su danas medijima uputili dopis, kako kažu, “usljed raznih događaja koji su obilježili prošlu nedelju, kao što su kolumna novinara B. Mandića i brz odgovor prvog čovjeka Bara, te pozivanja policije da obezbjeđuje predstavu od dvadesetak aktivista koji su došli da je gledaju, zatim obraćanja raznh političkih subjekata”.
 
Oni su ponovili da žele izgradnju vrtića u Baru, ali se ne slažu sa odabranom lokacijom “zbog što ona ne zadovoljava ni minimalne uslove za izgradnju predškolske ustanove koji su propisani zakonom”.
 
Iz Građanske inicijative su posebno potencirali da su iz MORT-a (Direkcija za inspekcijski nadzor za južni region) dobili odgovor da amfiteatar i gimnazijski krugovi nisu upisani u list nepokretnosti, te stoga nema potrebe za izradom elaborata. Uvidom u grafičku bazu podataka Katastra, kažu u GI, “postaje jasno da ovo nije istina, i da je amfiteatar evidentiran u ovoj bazi, pa čak i tragični čempresi”.
 
“U dokumentaciji koju je GI dobila od MORT-a, Ministarstvo za ekonomski razvoj dalo je mišljenje na nacrt DUP Topolica I u Baru, gdje se između ostalog kaže: ‘Za UP4 u okviru zone G - dječiji vrtić, neophodno je izvršiti identifikaciju postojećeg, izuzetno bogatog zelenog fonda, kako bi se gabarit planiranog objekta vrtića prilagodio postojećem zelenilu. Ovo mišljenje potpisuje ministar Branimir Gvozdenović, da bi kroz tri mjeseca, on isti dao saglasnost za Prijedlog DUP-a Topolica I, iako nije urađena identifikacija zelenog fonda, elaborat o uticaju i očuvanju životne sredine, kao ni bilo koji drugi dokument koji se odnosi na postojeći park u centru grada”, navodi se u dopisu Građanske inicijative.
 

Iz ove grupe građana ističu da građanska Inicijativa, “iza koje stoji preko 3500 potpisa i, odgovorno tvrdimo, masovna podrška iz cijele Crne Gore, nema političku pozadinu, kako to mnogi žele da prikažu”.
 
“Pritisak koji političke partije i njihovi simpatizeri vrše ovog puta se usmjerio na građane pojedinačno. Kako smo dokazali da je naš cilj čist i da od njega nećemo odustati, pokušavaju da diskredituju ljude ponaosob. Ono što ne shvataju jeste da nijedno ime koje se pojavljuje vezano za protest nije važno, da ovaj protest nije ničiji i da je apsolutno naš zajednički. Da se zaista radi o svojini nad stvarima, rekli bismo da nam svima pripada određeni idealni dio ove borbe, te je ona naša nedjeljiva svojina”, zaključuje iz Građanske inicijative, ponavljajući njihove ciljeve: “hitan prekid svih radova u dvorištu Gimnazije, obnova i pošumljavanje dvorišta, i utvrđivanje odgovornosti za počinjen ekološki zločin”.