Društvo

Rok za predaju NVO projekata ističe sjutra

| 14:02:2019 | 11:00:35

Iz opštinske komisije za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama obavjestili su javnost da je sjutra posljednji dan za predaju projekata na konkurs za raspodjelu sredstava nevladinih organizacija za 2019. godinu.
 
Pravo učešća na Konkurs imaju nevladine organizacije koje su registrovane u Crnoj Gori, sa sjedištem u Baru.
 
Ukupan iznos sredstava opredijeljenih Budžetom Opštine Bar za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2019. godini iznosi 68.400€,od čega je 60% (41.040€) namijenjeno za finansiranje projekata nevladinih organizacija, a 40% (27.360€) za finansiranje programa nevladinih organizacija koje za Opštinu Bar imaju poseban status, a to su: Društva dobrovoljnih davalaca krvi, Organizacija slijepih za Bar i Ulcinj, Organizacija civilnih invalida rata za Bar i Ulcinj, Udruženje paraplegičara Bar, Organizacija gluvih i nagluvih, NVO “Adria”, Društvo roditelja djece sa posebnim potrebama-Bar i Društvo za borbu protiv šećerne bolesti “Plavi krug“ Bar.
 
Odlukom predsjednika Opštine utvrđene su sljedeće prioritetne oblasti u kojima će se za 2019. godinu pružiti finansijska podrška za projekte koje realizuju nevladine organizacije: nauka, umjetnost, kultura, tehnička kultura; zaštita životne sredine, poljoprivreda i ruralni razvoj, održivi razvoj, zaštita potrošača; obezbjeđivanje socijalne i zdravstvene zaštite, smanjenje siromaštva, zaštita lica sa invaliditetom, društvena briga o djeci i mladima, pomoć starijim licima.
 
Nevladina organizacija podnosi prijavu na Konkurs na propisanom obrascu prijave i forme projekta, koji se mogu dobiti u Građanskom birou Opštine Bar ili preuzeti sa web portala www.bar.me.
 
Istovremeno, Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama raspisala je javni poziv za izbor nezavisnog procjenjivača u postupku bodovanja projekata i programa nevladinih organizacija za 2019. godinu.