Društvo

Završeno 3D geofizičko snimanje blokova 30 i 26

izvor: Portal Analitika | 19:02:2019 | 15:19:04

3D geofizičko snimanje površine blokova 30 i 26 završeno je sinoć, 18. februara, u 22:30. Snimanje podmorja na ovim blokovima trajalo je 9 dana i završeno je bez zastoja u radu.

“Sve mjere zaštite životne sredine i monitoringa parametara životne sredine su sprovedene u skladu sa Elaboratom o procjeni uticaja na životnu sredinu. Licencirani posmatrači morskih sisara i kornjača koji se nalaze na brodu ‘Ramform Titan’ u periodu prikupljanja 3D geofizičkih podataka (10-18. februar) nijesu registrovali promjene koje bi mogle da ukažu na negativan uticaj 3D snimanja na biodiverzitet mora. Pored toga, u ovom periodu nije zabilježeno prisustvo morskih sisara i kornjača u ‘sigurnosnoj’ zoni”, kaže se u saopštenju Uprave za ugljovodonike.

3D seizmičko istraživanje crnogorskog podmorja na blokovima 30 i 26 počelo je 10. februara u 00:30 i vršila ga je norveška kompanija “PGS”. Ono je definisano radnim programom Ugovora o koncesiji koji je potpisan u martu 2017. godine sa grčkom kompanijom “Energean”. Ove istražne aktivnosti odvijaju se u skladu sa programom za prvi istražni period.

U narednom periodu slijedi obrada prikupljenih podataka, što će u konačnom rezultirati njihovom interpretacijom i konkretnim saznanjima o stanju ugljovodoničnog potencijala crnogorskog podmorja na blokovima 30 i 26.