Društvo

Preko pedeset aplikacija za NVO konkurs

| 21:02:2019 | 09:12:27

“Na Javnom konkursu za raspodjelu sredstava za projekte i programe nevladinih organizacija za 2019. godinu, koji je završen 15. februara, aplicirale su ukupno 52 nevladine organizacije. Svih devet nevladinih organizacija koje imaju poseban status aplicirale su sa programskim aktivnostima, a ostale NVO konkurisale su sa projektima”, izjavila je mr Tanja Spičanović, predsjednica Komisije za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama.
 
Komisija će na web sajtu Opštine u roku od deset dana od dana završetka Javnog konkursa objaviti listu nevladinih organizacija koje nijesu dostavile urednu i potpunu prijavu, uz ukazivanje na utvrđene nedostatke. Nevladina organizacija sa liste dužna je da otkloni utvrđene nedostatke u roku od pet dana od dana objavljivanja liste. U suprotnom prijava se odbacuje.
 
Podjećamo, ukupan iznos sredstava opredijeljenih Budžetom Opštine Bar za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2019. godini iznosi 68.400,00€, od čega je 60% (41.040,00€) namijenjeno za finansiranje projekata nevladinih organizacija, a 40% (27.360,00€) za finansiranje programa nevladinih organizacija koje za Opštinu Bar imaju poseban status.
 
Odluku o raspodjeli sredstava Komisija će donijeti do 18. marta, i ona će biti javno objavljena, nakon čega će biti zaključeni ugovori sa nevladinim organizacijama kojima su dodijeljena sredstva.