Društvo

ViK uvodi nove načine naplate potraživanja

| 25:02:2019 | 12:41:18

U organizaciji izvršnog direktora DOO Vodovod i kanalizacija, mr Zorana Pajovića, u prostorijama ovog preduzeća održan je sastanak sa predstavnicima kompanije “Foldana Debt Collection”, koja se bavi pružanjem usluge naplate potraživanja.
 
“Imajući u vidu da je i pored niza pozitivnih indikatora kada je naplata u pitanju koje postižemo, a koji su očigledni, kao što je činjenica da je u periodu od 2016. do 2018. ostvaren ukupan rast naplate potraživanja od 9 odsto, potrebno uraditi više kada je riječ o naplati naših potraživanja, svjesni činjenice da je potrebno uložiti još dosta napora kako bi se naplata potraživanja dodatno unaprijedila a sve u cilju kreiranja uslova kvalitetnijeg pružanja usluga i očuvanja održivog sistema vodosnabdijevanja potrošača na području opštine Bar, polazeći od opredjeljenosti da konstantno poboljšavamo naš rad, u planu je potpisivanje ugovora sa kompanijom ‘Foldana Debt Collection’, kako bi smo uveli novi momentum i kvalitet u ovom veoma značajnom segmentu funkcionisanja našeg društva i ostvarili još bolji rezultat naplate naših potraživanja u narednom periodu.
 
Smatramo da će nam znanja i tehnologije koje ova globalno priznata kompanija posjeduje, biti značajan partner na planu naplate naših potraživanja, a ta je praksa danas prisutna kod prepoznatih i uspješnih kompanija čemu mi konstantno težimo”, kaže se u saopštenju kojeg potpisuje izvršni direktor DOO Vodovod i kanalizacija, mr Zoran Pajović.