Društvo

Javni poziv za dodjelu podrške za vinograde i vino

by Željko Milović | 01:03:2019 | 11:16:22

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja objavilo je danas Javni poziv za dodjelu posebne podrške za vino za 2019. godinu.
 
Riječ je pozivu koji se po prvi put objavljuje kroz Agrobudžet, kao izraz potrebe postepenog usaglašavanja sa evropskim modelom podsticaja u sektoru vinogradarstva i vinarstva.
 
Podrazumijeva podršku konverziji i restrukturiranju vinograda i promociji crnogorskih vina sa zaštićenom geografskom oznakom porijekla.
 
Kreirana podrška, treba da doprinese daljem razvojnom putu crnogorskog autentičnog vinskog sektora, boljem pozicioniranju naših vina na međunarodnom tržištu, širenju vinske kulture i obogaćivanju ambijenta sa turističkog aspekta.
 
Prihvatljive investicije u mjerama, koje se odnose na intervencije u vinogradu su: nabavka sadnog materijala (vinske sorte), postavljanje i rekonstrukcija razrušenih podzida na terasama proizvodnih vinograda na nagibu terena većem od 25%, promjena i postavljanje potporne strukture i uspostavljanje sistema za navodnjavanje.
 
Podnosilac uz zahtjev dostavlja Idejni projekat ili Program promocije, u zavisnosti od aktivnosti, a podrška se isplaćuje etapno (do 4 godine), u skladu s dinamikom obavljenih radova iz Projekta, odnosno završenih aktivnosti iz Programa, ne više od 8.000€ na godišnjem nivou.
 
Rok za dostavljanje zahtjeva za odobravanje predloženih aktivnosti po Javnom pozivu je  31. maj 2019. godine.