Društvo

ULES pozvao lokalne uprave da poštuju obaveze

by Radio Tivat | 10:03:2019 | 12:01:03

Skupština Unije lokalnih javnih emitera Crne Gore (ULES) na sjednici u Podgorici, jednoglasno je usvojila Izvještaj o radu i Finansijski izvještaj za prošlu godinu.
 
Prema ocjeni Vjere Banićević, predsjednice Skupštine i Dragića Rabrenovića, predsjednika Upravnog odbora, ULES je imao brojne aktivnosti, iako je nedostatak sredstava bio limitirajući faktor. Posebno je istaknuta dobra saradnja sa misijom OEBSA u Crnoj Gori sa kojom je realizovano više akcija.
 
Skupština je podržala aktivnosti Dragana Popadića, predstavnika ULESA u Radnoj grupi za izradu Nacrta Zakona o elektronskim medijima.
 
Predstavnici lokalnih javnih emitera su pozvali Osnivače, jedinice lokalne samouprave, da poštuju svoje zakonske obaveze, posebno u dijelu izbora članova Savjeta i finansiranja lokalnih emitera.
 
Predstavnici Radio Bara su informisali kolege o proslavi 40 godina postojanja i rada, koja će se održati u aprilu u Baru.
 
Skupština ULESA se javno zahvalila dosadašnjem direktoru Agencije za elektronske medije Abazu Belom Džafiću na veoma korektnoj saradnji. Džafić je pozdravio delegate Skupštine i još jednom istakao značaj lokalnih javnih emitera.