Društvo

Počinje nova javna rasprava, uključite se!

by Ivanka Leković | 11:03:2019 | 15:11:26

Danas počinje javna rasprava o nacrtima Odluke o radnom vremenu, Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o podsticajima i investiranju u razvoj poljoprivrede i Odluke o pijacama. Ovi nacrti su na javnoj raspravi narednih 15 dana.
 

Javnu raspravu organizovaće Sekretarijat za privredu i Sekretarijat za komunalno stambene poslove i zaštitu životne sredine.
 
U MZ Ostros biće 15. marta u 11 sati organizovana javna rasprava za MZ Ostros i Šestani. Istog dana, u 14 sati, javna rasprava za stanovnike MZ Crmnica biće organizovana u prostorijama ove MZ, dok će u 14 sati, u prostorijama MZ Spič-Sutomore biti organizovana javna rasprava za ovo područje.
 
Javna rasprava u prostorijama MZ Stari Bar biće organizovana 18. marta u 16 sati, a dva sata kasnije i u MZ Mrkojevići.
 
U sali SO Bar biće 19. marta u 18 sati organizovana javna rasprava za mjesne zajednice Bar II, Bar III, Bar IV, Bar V, Bar I i Šušanj.
 
Stručna javna rasprava zakazana je za 20. mart u 12 sati, a biće održana u sali SO Bar.
 
Nacrt Odluke o radnom vremenu, Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o podsticajima i investiranju u razvoj poljoprivrede dostupni su u mjesnim zajednicama i mjesnim kancelarijama, kao i u Sekretarijatu za privredu i na sajtu Opštine Bar www.bar.me.
 
Nacrt Odluke o pijacama dostupan je u prostorijama mjesnih zajednica i mjesnih kancelarija, prostorijama Sekretarijata za komunalno stambene poslove i zaštitu životne sredine, kao i na sajtu Opštine Bar www.bar.me.
 
Građani su pozvani da prijedlozima i sugestijama doprinesu izradi kvalitetnog teksta navedenih odluka.
 
Primjedbe, prijedlozi i sugestije na Nacrt Odluke o radnom vremenu, Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o podsticajima i investiranju u razvoj poljoprivrede mogu se dostaviti Sekretarijatu za privredu, neposredno na šalteru građanskog biroa Opštine Bar, putem pošte – Bulevar Revolucije broj 1 ili putem e-maila: sekretarijat.privreda@bar.me zaključno sa 25.03. 2019. godine.
 
Primjedbe, prijedlozi i sugestije na Nacrt odluke o pijacama mogu se dostaviti Sekretarijatu za komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine, neposredno na šalteru građanskog biroa Opštine Bar, putem pošte – Bulevar Revolucije broj 1 ili  putem e-maila sekretarijat.ksp@bar.me, zaključno sa 25.03. 2019. godine.