Društvo

FPE Bar od oktobra postaje i pravni fakultet

by Željko Milović | 12:03:2019 | 11:57:50

Fakultet za poslovnu ekonomiju Bar od danas ima novi naziv - Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo. (FPEP)
 
FPEP je u završnoj fazi dobijanja svih potrebnih dozvola za rad (akreditacija i dopune licence) za studijske programe osnovnih i postdiplomskih master studija iz oblasti prava, tako da će edukacija studenata na ovim studijskim programima, uporedo sa postojećim programima, otpočeti od naredne studijske godine.