Društvo

VIDEO: Dr Kalinić: Insulinske pumpe za određene kategorije

by Vesna Šoškić; snimatelj i montažer Adi Karađuzović | 24:03:2019 | 17:30:11

Crna Gora je u ovom trenutku jedna od vodećih zemalja u regionu kada je riječ o uslovima koje su Ministarstvo zdravlja i Fond za zdravstvo omogućili pacijentima za liječenje dijabetesa. Prije svega, insulinske pumpe su od ove godine besplatno dostupne za dijabetičare tipa 1 koji imaju komplikacije i lošu glikoregulaciju, kao i za trudnice u predkoncepcijskom periodu. 
 
U cilju dobre glikoregulacije, poboljšanja kvaliteta života pacijenta sa dijabetesom za oba tipa dijabetesa iz godine u godinu (sve veća dostupnost  tehničkih  pomagala i ljekova bez doplate su na teretu fonda)  čine da je Crna Gora sada jedna od najboljih zemalja u okruženju za pacijente sa ovim stanjem.
 

Uvođenjem senzora koji nisu registrovani kod nas, način koji je crnogorski Fond pokušao da se nađe na ruku najmlađoj kategoriji zadivio je države u okruženju, pa se inicijativa „Za život bez boli“ sprovodi po ugledu na nas, tako da smo se pridružiili Hrvatskoj i Sloveniji koji su i nama bili uzori.
 
Ovogodišnjom proširenom listom za insulinske pumpe, pomjeranjem starosne granice, kao i omogućivanjem refundacije troškova senzora koji roditelji na ime svog djeteta obezbijede, pokušava se podići kvalitet života pacijenta i njihovih porodica, i omogućiti dobra metabolička kontrola u cilju zaštite pacijenta i sprečavanja komplikacija.
 

Sva udruženja u borbi za dijabetes imaju jedan cilj - da se preveniraju komplikacije za koje veliki dio odgovornosti snose i pacijenti.
 
Neophodna je stalna pažnja: edukacija o dijabetesu, sprovođenje higijensko-dijetetskog režima dijete i fizička aktivnost, sama svijest o ovom stanju, te redovne kontrole preduslovi su, pored svih pomagala, za uspješnog pacijenta .
 
O svemu tome razgovarano je sa dr Valentinom Kalinić, endokrinologom iz Bara, predsjednicom NVO Plavi krug: