Društvo

Pokazna vježba evakuacije u OŠ Jugoslavija

by Željko Milović | 30:03:2019 | 14:38:36

U OŠ „Jugoslavija“ u Baru realizovane su dvije vježbe evakuacije, u saradnji MUP-Direktorat za vanredne situacije - Područna jedinica Bar i ove obrazovne ustanove.
 
Urađen je Plan zaštite i spašavanja od zemljotresa, koji predviđa redovno sprovođenje vježbi evakuacije, po smjenama – jutarnja i popodnevna, kao najznačajniji vid preventivne edukacije i blagovremenih priprema za eventualne realne situacije.
 

"Vježbama evakuacije prisustvovala je uprava škole i kompletno nastavno i vannastavno osoblje, koje je u prethodnom periodu edukovano za vanredne situacije. Učenici su pokazali visok nivo ozbiljnosti i informisanosti na temu postupanja u slučaju zemljotresa i izvođenja evakuacije iz škole. U skladu sa Planom i šemom evakuacije, vježba je završena za tri minuta. Koordinator škole za vanredne situacije, prof. geografije Olivera Novaković, kroz međupredmetni program redovno obrađuje nastavne jedinice iz oblasti seizmologije i postupanje u slučaju rizika od zemljotresa“, kaže načelnica PJ Bar mr Pera Pavlica Dragišić.
 

Ona se obratila učenicima, obrazložila zašto je važno redovno sprovođenje vježbi evakuacije, ponovila najbitnije postupke u toku zemljotresa i ukazala na neophodnost redovne edukacije i blagovremenih priprema iz ove oblasti, jer se opština Bar nalazi u seizmičkoj zoni, gdje se mogu očekivati zemljotresi jačeg intenziteta.
 
„Pohvalila sam njihovo angažovanje i dala ocjenu ’odličan’ za vježbu“, istakla je za Bar Info mr Pera Pavlica Dragišić.