Društvo

ViK: Nastavićemo represivne mjere prema neplatišama

| 09:04:2019 | 11:10:17

Iz preduzeća Vodovod i kanalizacija doo danas su se oglasili saopštenjem u vezi naplate duge za utošenu vodu. Prenosimo ga integralno:
 
“U nastojanju da poveća stepen naplate potraživanja, a sve u cilju izgradnje održivog sistema vodosnabdijevanja, DOO Vodovod i kanalizacija Bar će nastaviti da sprovodi niz represivnih mjera prema potrošačima koji su nelegalno priključeni na vodovodnu mrežu, prema potrošačima koji ne plaćaju utrošenu vodu na vrijeme i prema potrošačima koji ne izmiruju svoje obaveze u skladu sa potpisanim reprogramima.
 
Protiv potrošača koji su nelegalno priključeni na vodovodnu mrežu, a koje otkrivaju naše službe za detekciju i kontrolu, podnosimo krivične prijave, te ih stoga obavještavamo da sami dođu u kancelarije DOO Vodovod i kanalizacija i kroz plaćanje priključka uđu u redovnu proceduru.
 
Svi potrošači koji imaju dugovanja za utrošenu vodu, još uvijek mogu potpisati povoljan reprogram i otplatiti dug na više mjesečnih rata bez kamate, u protivnom slijedi tužba i sprovođenje seta mjera za prinudnu naplatu. Apelujemo na potrošače sa dugovanjima još jednom da iskoriste mogućnosti reprograma, jer u protivnom će biti isključeni sa vodovodne mreže i biće pokrenuta procedura kod javnih izvršitelja i tada će se naći u jako teškom položaju i biti u obavezi da pored duga plaćaju i takse za priključenje na vodovodnu mrežu.
 
Na kraju bi se još jednom zahvalili svim redovnim platišama koji svojim odgovornim odnosom prema svojim obavezama kreiraju uslove da zajedno gradimo moderan i održiv sistem vodosnabdjevanja na području Opštine Bar”, stoji u saopštenju kojeg potpisuje izvršni direktor DOO Vodovod i kanalizacija Bar  Zoran Pajović.