Društvo

Javna rasprava o Odluci o finansiranju sporta

| 10:04:2019 | 12:31:06

Nacrt Odluke o finansiranju sporta je na javnoj raspravi u trajanju od 15 dana, počev od 9. aprila.

Sekretarijat za kulturu, sport i mlade – Radna grupa za izradu nacrta odluke organizovaće javnu raspravu, a kako je najavljeno, stručna javna rasprava biće održana  u utorak, 23. aprila u sali SO Bar, u 10 sati.

Uvid u Nacrt Odluke o finansiranju sporta, zainteresovani građani mogu izvršiti u prostorijama mjesnih zajednica i mjesnih kancelarija, prostorijama Sekretarijata za kulturu, sport i mlade, kao i na sajtu  Opštine Bar  www.bar.me.

Iz Sekretarijata su pozvali zainteresovane građane da predlozima i sugestijama doprinesu izradi kvalitetnog teksta navedene odluke.

Primjedbe, predlozi i sugestije na Nacrt Odluke o finansiranju  sporta mogu se dostaviti Sekretarijatu za kulturu, sport i mlade-Radna grupa za izradu nacrta odluke, putem pošte – Bulevar Revolucije broj 1 ili  putem e-mail-a: kultura.sport.mladi@bar.me, zaključno sa 23.aprilom.