Društvo

Poziv za davanje u zakup zemljišta za privremene objekte

| 15:04:2019 | 13:45:59

Opštinska Komisija za sprovođenje postupka javnog nadmetanja raspisala je danas javni poziv za davanje u zakup zemljišta za postavljanje privremenih objekata javnim nadmetanjem - aukcijom.
 
Kako je istaknuto, predmet ovog poziva je oglašavanje za davanje u zakup zemljišta, radi postavljanja privremenih objekata po programu privremenih objekata na području Opštine Bar za period 2019-2023. godine.
 
Lokacije koje su u programu označene pod brojevima 32.1 i 32.2 Sutomore, ostalo područje-pijaca i zabavni park, daju se u zakup na četiri mjeseca.
 
Javni poziv istaknut je na sajtu opštine Bar www.bar.me i dnevnom listu „Pobjeda“.
 
Rok za podnošenje prijava je 24. april u 12 sati, a na nadmetanju mogu da učestvuju sva domaća i strana pravna i fizička lica, osim onih koji prema Opštini imaju neizmirene obaveze za prethodnu godinu korišćenja lokacije, po osnovu zakupa i lokalnu komunalnu taksu.
 
Prijave za javno nadmetanje podnose se u zatvorenim kovertama na adresu Sekretarijat za imovinu, zastupanje i investicije Opštine Bar, Bulevar Revolucije br.1, za Komisiju za sprovođenje postupka javnog nadmetanja sa naznakom „Prijava za zakup zemljišta za postavljanje privremenih objekata za 2019. godinu-ne otvaraj“, na arhivi građanskog biroa.
 
Bliiža obavještenja zainteresovani mogu dobiti na telefon 030/301-471, radnim danom od 11 do 14 sati, ili neposredno u kancelarij 125 Sekretarijata za imovinu, zastupanje i investicije Opštine Bar, a Program privremenih objekata sa lokacijama dostupan je, takođe radnim danima od 11 do 14 sati, u kancelariji broj 245-saopštili su iz Komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja.