Protokol

Raičević primio predstavnike Udruženja penzionera

| 14:08:2018 | 15:56:13

Predsjednik opštine Bar Dušan Raičević je tokom današnjeg sastanka sa predstavnicima Udruženja penzionera Bara izrazio nadu da će lokalna samouprava i to udruženje u narednom periodu nastaviti uspješnu saradnju.
 
“Momenat je da vas upoznamo sa aktivnostima koje lokalna uprava sprovodi u cilju stvaranja uslova za izgradnju stambene zgrade za penzionere. Aktivno radimo na iznalaženju pravog modaliteta da se ovaj posao realizuje u najboljem mogućem interesu penzionera”, istakao je Raičević.
 
Predsjednik Udruženja penzionera Bara Husein Matezić čestitao je predsjedniku Raičeviću izbor za predsjednika opštine i zahvalio na prijemu koji je organizovan u veoma kratkom periodu nakon njegovog stupanja na dužnost, što je, kako je naveo, pokazatelj da je opština prepoznala rješavanje tog pitanja kao jedan od prioriteta.
 
Predsjednik Raičević je upoznao predstavnike penzionera da će kroz usvajanje PUP-a lokacija koja je dodjeljena penzionerima dobiti detaljnu razradu i uslove za građenje, a usvajanje ovog planskog dokumenta se, kako je istakao „očekuje najkasnije do kraja septembra tekuće godine“.
 
“Potvrđujemo spremnost lokalne uprave da na najefikasiniji način izađemo u susret svim zahtjevima vašeg udruženja, jer je naša prvobitna obaveza da budemo kvalitetan servis ne samo penzionerima, već i svim građanima Bara”, rekao je Raičević.
 
Predstavnici Udruženja penzionera izrazili su zahvalnost predstavnicima lokalne samouprave na proaktivnom pristupu  na stvaranju uslova za početak gradnje stambenog objekta i naglasili da je osim opštine Bar, podršku ovom projektu pružio i Savez penzionera Crne Gore, ali i ostale državne institucije.
 
Skupština opštine Bar je 5. marta 2018. godine donijela Odluku o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu Udruženju penzionera Bara, na koji način su postali vlasnici predmetne katastarske parcele. Prethodno je Vlada Crne Gore dala saglasnost za otuđenje katastarske parcele površine 2.290 m2. Udruženje penzionera je iskazalo potrebu da na dodjeljenoj parceli izgradi objekat sa 75 stambenih jedinica za potrebe rješavanja stambenog pitanja penzionera.