Kultura

Ljumović: Ministarstvo neće dati pare za barski TV Festival

by J.Nikitović / Pobjeda / Bar Info | 30:05:2017 | 19:32:00

Ministar kulture Janko Ljumović saopštio je juče na konferenciji za novinare da Bar i Kotor nijesu prihvatili inicijativu Ministarstva kulture iz 2012. godine, kojom su bili definisani preduslovi za nastavak finansiranja kulturnih manifestacija u tim opštinama, čime su one same sebe isključile iz tog procesa. Prevedeno: iz Ministarstva kulture ni ove godine nema novaca za TV Festival.
 
“Ministarstvo kulture je nakon četvorogodišnje primjene Uredbe o kriterijumima za određivanje manifestacija i festivala od posebnog značaja za kulturu Crne Gore, iniciralo 2012. godine prijedlog reorganizacije manifestacija i festivala, zbog promjena zakona kojima je definisano finansiranje nevladinih organizacija, kao i na osnovu potrebe da se institucionalno ojača njihov karakter“ – rekao je ministar Ljumović na konferenciji za medije održanoj juče na Cetinju.
 
Ministar je dodao da su definisani preduslovi uključivali formiranje opštinskih javnih ustanova kulture, koje bi bile pravni sljedbenici postojećih manifestacija i festivala, i definisanje njihovih savjeta, modela upravljačke strukture odnosno da se shodno svim domaćim i međunarodnim poslovnim standardima u kulturi da se odrede jasni i transparentni modeli umjetničkog i poslovnog rukovođenja. “Inicijativu Ministarstva kulture, prepoznale su opštine Bijelo Polje i Herceg Novi”, istakao je on.
 

Ukoliko opštine Kotor i Bar ne pristanu na transformaciju KotorArta i TV festivala u javne ustanove, šta će biti potezi Ministarstva kulture? Hoće li ta dva festivala izgubiti status manifestacija od posebnog značaja za kulturu Crne Gore?
LJUMOVIĆ: Ministarstvo će kandidovati novu uredbu Vladi Crne Gore, koja će biti vrlo jasno precizirana i postojaće zaista dovoljan vremenski okvir da svi potencijalni akteri u njoj vide mogućnost da osnaže sopstvenu poziciju. Ona je razvojne dimenzije, nema karakter zakona i statuta. Daje slobodu, ali postavlja određene standarde i uslove koji moraju biti zadovoljeni, a jedan od njih je reorganizacija.
 
U ovakvim okolnostima, postoji li šansa da TV festival u Baru ipak bude održan ove godine?
LJUMOVIĆ: Na žalost, desilo se da je organizacija koja ga je nosila godinama prosto prestala da radi. Njegova istorija i nasljeđe može da animira dio profesionalne zajednice da se pronađe model koji bi omogućio život tom projektu. Dakle, Ministarstvo kulture u tom smislu može biti partner. Međutim, znate i sami koliko je polja koje Ministarstvo kulture pokriva. Ja bih volio da se taj festival nastavi, samo treba vidjeti kako.
 
Krajem prošle godine Pobjedi ste zvanično saopštili da će Ministarstvo kulture početkom 2017. inicirati sastanak sa Opštinom Bar i tražiti rješenje za TV festival. Zašto to nijeste uradili?
LJUMOVIĆ: To nije u ovom trenutku prioritet. Ne možemo preko noći izmisliti i stvoriti organizaciju. To je posao koji treba da sprovode ljudi koji organizuju festival. Neće Ministarstvo kulture organizovati festival, niti njime upravljati. Ministarstvo će kroz svog predstavnika ili imenovanje tih profesionalaca uticati na njegov sadržaj. Da smo do sada prepoznali nekog aktera koji bi mogao da nastavi TV festival, sigurno bismo intenzivirali tu komunikaciju. U međuvremenu smo radili druge važne projekte, u odnosu na ukupni kulturni sistem i na teritoriju barske opštine.