Kultura

Nova knjiga dr Živka Andrijaševića

izvor: POBJEDA | 13:06:2017 | 10:43:13

Državni arhiv Crne Gore objavio je studiju prof. dr Živka Andrijaševića „Crnogorska ideologija 1860-1918“ koja tematizuje državnu ideologiju Crne Gore u vrijeme vladavine Nikole I Petrovića Njegoša.
 
Najveći dio nove knjige uglednog istoriografa čini rukopis njegove doktorske disertacije odbranjene 16. jula 2003. godine na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Prilikom predaje rukopisa u štampu izmijenjana je struktura doktoske disertacije, a pridodat joj je dio koji se odnosi na državnu ideologiju Crne Gore od 1860. do 1878. godine. Time je obuhvaćena cjelokupna vladavina knjaza i kralja Nikole I Petrovića Njegoša. U tekst su unijeti i podaci o istoriografskim radovima koji su se pojavili u periodu od 2003. do predaje u štampu rukopisa knjige „Crnogorska ideologija 1860-1918“. Tu su i izvori i saznanja iz literature do kojih je Andrijašević kasnije došao.
 
“Naknadno prikupljeni podaci i izvori dodatno su potvrdili stanovište i zaključke koji su saopšteni u rukopisu doktorske disertacije”, konstatuje Andrijašević.