Kultura

U Zborniku radova CANU radovi četvorice Barana

by Željko Milović | 15:06:2017 | 12:21:53

Crnogorska akademija nauka i umjetnosti (CANU), u saradnji sa Bugarskom akademijom nauka i Makedonskom akademijom nauka i umjetnosti, publikovala je knjigu koja sadrži radove sa naučne konferencije „1000 godina Svetog Jovana Vladimira“, održane u Podgorici 21. oktobra 2016. godine.
 
U Zborniku su i radovi četrojice Barana: “Crnogorsko nasljeđe ranog srednjeg vijeka” Živka Andrijaševića, “Sveti knez Vladimir Dukljanski — milenijumska ličnost Balkana” Ivana Jovovića, “Mit i oblik — Ogled o skrivenim izvorima Barskog rodoslova” Miluna Lutovca i "Lik Svetog Jovana Vladimira u južnoslovenskoj istoriografiji" Vuka Uskokovića.
 
Osim prigodnih obraćanja Dragan K. Vukčevića i Filipa Vujanovića, u knjizi su i radovi Đorđa Borozana, Georgi Dimova, Sokola Čunge, Viktora Nedeskog, Novaka Kilibarde, Vladislava Ivanova, Andi Rembecija, arch. Gentiana Stratoberdhe, Saše Cvetkovskog, Aleksandara Čilikova, Liliane Simeonove, Nike Ukgjinia, Konstantinosa Giakoumisa, Edmonda Malaja, Milana Boškoskog, Gojka Čelebića, Vuka Uskokovića, Jevrema Brkovića i Marijana Maša Miljića