Kultura

Kapitalno djelo o barskom zdravstvu dr Anta Martinovića

by Željko Milović | 03:07:2017 | 18:25:53

Iz štampe je upravo izašlo jedno od kapitalnih djela barske i crnogorske publicistike – “Pregled zdravstvene djelatnosti u Baru” dr Anta Martinovića, u izdanju Matice crnogorske.
 
Na više od 800 strana, Martinović je tokom višegodišnjeg predanog i minucioznog rada, sakupio imena i biografije svih ljekara i medicinskog osoblja koje je radilo u Baru, hronološki ih ređajući. Uz to je prezentovao i opšte društvene i političke prilike od nastanka crnogorske države do 1960. godine, s posebnim osvrtom na nastanak i razvoj zdravstvenih institucija u Baru, Crnoj Gori i svijetu.
 
Poseban kuriozitet knjige je što se dr Martinović nije bavio samo “zvaničnom” medicinom, već svime što je na ovaj ili onaj način pomagalo izliječenju bolesnika – od narodnih travara i vidara iz barske opštine, bijelih magova i onih što su liječili bajanjem i zapisima, ljekarima traumatolozima... Po prvi put su, osim medicinara, na jednom mjestu prezentovane i sve časne sestre Svetog Križa koje su radile na odjeljenjima barske bolnice.
 
“Iako je akcentovano lokalno područje (Bar i okolina), u kojoj se obuhvaćena narodna i naučna medicina, studija u značajnom omjeru tretira i razvoj zdravstvene kulture na crnogorskom prostoru još od prvih pomena. Sintetičkim pristupom u izlaganju materije, autor je prezentovao i učinio bliskim ovaj oblik naše socijalne istorije, koristeći se u izradi nedovoljno dostupnim izvorima i literaturom. Upravo iz spomenutih razloga predmetna monografija dobija na vrijednosti, jer po svojim obilježjima može biti adekvatan priručnik aktivnom medicinskom osoblju, gdje fragmenti ovog djela mogu biti upotrebljivi u nastavno-obrazovnom procesu, kako na medicinskom fakultetu, tako i u srednjim medicinskim školama u Crnoj Gori. Ujedno, monografija može biti poticaj ustanovama prosvjete i kulture da se sveubuhvatnije sagleda i interpretira prošlost crnogorskog zdravstva.
 
Imajući u vidu uspješnu karijeru ljekara – specijaliste, dr Anto Martinović je i ovom knjigom, rječnikom medicinara i hroničara pokazao referentno znanje iz oblasti zdravstva, o čemu najbolje svjedoči brojnost korištenih bibliotečkih jedinica u izradi ove studije. Na taj način, autor je zapisao i spasio od zaborava mnoge zaslužne ljude, načine liječenja, kao i događaje i tokove, na osnovu kojih možemo da prepoznamo i širi društveni kontekst u kome se razvijalo zdravstvo na ovom prostoru, a koje je kao i prosvjeta jedan od bitnih parametara prosvijećenosti naroda, odnosno neke zajednice”, rekao je mr Ivan Jovović, predsjednik Matice crnogorske – ogranak Bar, o ovom vrijednom djelu čije su objavljivanje pomogli Opština Bar, Dom zdravlja Bar, Luka Bar i Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore.
 
Dr Anto Martinović je rođen 1945. u Baru. Na Medicinskom fakultetu u Beogradu diplomirao je 1971. i počeo da radi u Medicinskom centru u Baru. Nakon završetka specijalizacije potavljen je za šefa ORL službe i na toj dužnosti ostao do 1993. godine, kada otvara privatnu ambulantu. Završio je i postdiplomski tečaj iz sportske medicine 1982. godine. Za stručni rad, Komisija za dodjeljivanje zvanja mu je 1991. dodijelila zvanje primarijusa. Objavljivao je u domaćim i stranim časopisima stručne radove.