Kultura

VIDEO: Geometrija Veska Gagovića

by Vesna Šoškić, snimatelj Ivo Gojnić, montaža Adi Karađuzović | 04:11:2017 | 15:25:31

U galeriji "Velimir A. Leković" otvorena je izložba slika "Geometrija" Veska Gagovića.
 
Upravo je geometrija, kao jedna od tendencija u umjetnosti 80-ih godina, obilježila slikarstvo ovog umjetnika od najranijih radova. “Vesko Gagović, promišljajući o razmjerama stvari koje nas okružuju, univerzalnim jezikom geometrije ukazuje na postojanje Velikog arhitekte – Umjetnosti”, kazao je upravnik barske galerije mr Milun Lutovac, koji je otvorio izložbu.
 

Vesko Gagović je rođen u Nikšiću. Diplomirao je na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu 1988. godine, gdje je 1991. završio poslijediplomske studije slikarstva. Ciklus radova, sa kojima se prvi put samostalno predstavlja u Baru , "Geometrija" nastao je u posljednje dvije do tri godine i predstavlja dio koncepta kojem je ovaj umjetnik vjeran od samog početka bavljenja slikarstvom. Razlika, u odnosu na prethodni period je izrazitiji koloristički izraz.
 
“Prije su boje bile svedene na monohromiju, crna, siva i bijela. Za razliku od toga, ovdje je došla do izražaja jedna koloristička skala, izraženiji intenzitet boja. Površina i sadržaj slike je i dalje kontrolisana boja i kao što se može vidjeti u trakama veoma preciznim i kontrolisanim. Nema slučajnosti, boja se ne razvija nego je to uvijek pod kontrolom umjetnika. Tako razasute bojene trake po površini platna stvaraju jednu kolorističku mrežu i istovremeno jednu optičku igru. To je negdje, ako bi to mogli da klasifikujemo ili pojednostavimo, apstraktno slikarstvo, uslovno rečeno, ako to želimo da definišimo, da na neki način približimo tu poentu širokom auditorijumu. To je optičko slikarstvo, gdje je najvažnija igra formi, oblika i boja koji se stvaraju u pogledu posmatrača. Ovdje kao umjetnik, ne želim ništa dalje od toga da se čita”, kazao je za Radio Bar i Bar Info Gagović, koji je istakao da ovaj ciklus radova nema drugu pozadinu, podtekst ili asocijaciju, dok se u nekim njegovim drugim radovima može nazreti i određena kritička dimenzija koja aludira na širu društvenu realnost i paradoksalno marginalnu poziciju umjetnika u njoj, pa je, kako je zapisala likovna kritičarka Dobrila Denegri, “naizgled konvencionalni slikarski jezik, koji podsjeća na tradiciju apstraktnog slikarstva kao izraza visokog modernizma, u suštini subverzivni umjetnički gest koji problematizuje status umjetnosti i umjetnika u društvu u kojem živimo".
 
“Postoje neki takvi radovi u mom opusu, ali u ovom ciklusu to nije vidljivo, iako je i ovdje prisutan stav umjetnika. Jer, ako vi kroz svoj rad insistirate na tom plastičnom likovnom izrazu i isključivo kroz to posmatrate umjetnost i želite to da pokažete i ništa drugo, onda je to opet stav umjetnika prema svemu u okruženju i što je društvena zbilja. Ovdje je dominantna slikarska ekspresija, dok smo u nekim ranijim mojim radovima, na drugo ili treće čitanje mogli jasnije vidjeti i umjetnikov odnos prema stvarnosti”, kazao je Gagović.
 

Izložbu u Baru otvorio je upravnik barske galerije mr Milun Lutovac, koji je istakao da je Gagović “interesantan stvaralac”.
 
“Geometrija se nalazi u osnovi svega što postoji - univerzum praktično funkcioniše po nekoj geometriji. Geometrija - kako je definisati? Da li je ona puka kombinacija elemenata, oblika, boja i veličina koja zaposijeda oko i ne da mu ni da trepne dalje od prvog utiska, ili nešto drugo? Bilo bi isuviše prosto njene zagonetne i vidom nikada do kraja osvojene dubine svesti na kombinaciju elemenata koji čine ugođaj vidu gradeći sklad i ljepotu, jer i muzika, na primjer može biti dio te ugodne igre, a da nikad ne napravi ustupak vidu. Možda je najbolje za tu ljepotu cjeline bića i doživljaja kazati da je harmonija elemenata i sila - skrivena mapa svega onoga što biva i što će biti. Sveta geometrija koja se nalazi u svim elementima i prožima cijeli Univerzum. Ona koja krije tajnu početka i kraja svega. Muzika je nalik toj svetoj i neprozirnoj mreži prostora - geometriji”, kazao je na otvaranju mr Milun Lutovac.
 
Izložba Veska Gagovića u galeriji "Velimir A Leković" biće otvorena do 20. novembra.