Kultura

Sastanak o menadžment planu za Stari Bar

by Ivanka Leković | 12:12:2017 | 18:30:04

U Dvorcu kralja Nikole, u organizaciji Kulturnog centra, održan je radni sastanak stručnjaka iz Arhitektonskog fakulteta Univerziteta Crne Gore sa predstavnicima Opštine, javnih preduzeća, nevladinih organizacija, relevantnih kulturnih ustanova u Baru i lokalne zajednice. Svrha sastanka bila je da se predstavi projekat “Izrada menadžment plana za kulturno dobro Stari grad” i stavovi i vizija upravljanja Starim Barom provjere i usaglase sa stavovima učesnika radionice.
 
Arhitektonski fakultet je sa Ministarstvom kulture potpisao ugovor o finansiranju projekta “Izrada menadžment plana za kulturno dobro Stari grad Bar“.Plan su predstavili profesor Svetislav Popović, dr Aleksandar Ašanin, Mileva Gudelj i arheolog Mladen Zagarčanin.

Popović je istakao da plan predstavlja strateško dokument za dugoročno upravljanje. Objasnio je da se sastoji od 12 poglavlja, a da su pri izradi korišćena iskustva sa Cetinja i iz Kotora. „Ovo je menadžment plan koji u suštini predstavlja strateški dokument za dugoročno upravljanje, zaštitu, očuvanje, korišćenje i prezentaciju kulturno-istorijske cjeline, lokaliteta i područja. Menadžment plan se obavezno donosi za kulturno dobro koje je upisano na listu Svjetske kulturne baštine i kulturno dobro koje se nominuje za upis na ovu listu. Menadžment plan Starog grada Bara sadrži identifikaciju, opise i menadžment svih aspekata kulturno-istorijske cjeline. Plan prepoznaje sva pitanja značajna za zaštićenu cjelinu, posebno rizike i prijetnje koje predlaže politika, a daje smjernice u cilju očuvanja i korišćenja njegovih vrijednosti. Glavni cilj plana je da zaštiti, valorizuje i promoviše vrijednosti kulturne i prirodne baštine, odnosno, obezbijedi djelotvornu zaštitu izuzetnih vrijednosti i uspješno upravljanje zaštićenom cjelinom“ – rekao je on.


Dr Anastazija Miranović iz Uprave za zaštitu kulturnih dobara Crne Gore pitala je da li je to prvi dokument ove vrste koji radi Arhitektonski fakultet. Popović je odgovorio da Fakultet radi na osnovu  zakonskog dokumenta, odnosno licence dobijene 2016. godine od Ministarstva kulture: “Naši zaposleni imaju licence iz oblasti zaštite i radili su ranije na planovima. To je prof. dr Ilija Lalošević, član našeg tima, koji je radio ranije na izradi tih planova. To nas je možda i preporučilo zbog neke ozbiljnosti i
realnost da smo dobili projekat koji se zove ‘Procjena uticaja zaštite kulture na kulturnu baštinu Kotora’. Mi smo taj projekat odradili, on je prihvaćen u Vladi. Malo kasnije smo napravili jedan prevod na engleski jezik, radili su profesionalci i čuo sam da je već sada u UNESCO-u stavljen na sajt i da dobija  pozitivna mišljenja“-naveo je on.

Sadetina Peričića iz NVO Maslinijada interesovalo je kako će se zaustaviti devastacija. Odgovorio je Mladen Zagarčanin: “Vi znate da sam nekih 18-19 godina u Starom gradu Baru i da se borim za njegovo očuvanje i za sve što ne predstavlja samo jezgro unutar bedema Starog grada, nego i za zaštitnu zonu. Ta borba i taj segment vraćanja autentičnog, koliko je moguće u zakonskim okvirima, starobarskoj čaršiji, i analiza i implementacija jedne nove zone, koja će biti oko Starog grada i produžetak te zone koja će zaštititi i mostove sve do sela Turčni, znači jedan veći dio koji će da zaštiti veliki broj tih nekih sakrivenih,  ne samo istorijskih djelova, je uključena u ovaj menadžmet plan“.


Dr Aleksandar Ašanin kazao je, da prije svega, nijesu poštovani prethodni planovi. “Ispred planske dimenzije stvari, nevezano da li se radi o privremenim ili stalnim objektima, trebalo bi da bude zajednička vizija građana Bara, države, stručnjaka, ali neke sekvence koje se tiču projektovanja, koje se tiču davanja saglasnosti na projekte, ćemo itekako tretirati”, kazao je on, navodeći da su za  Bokokotorski zaliv i za kulturno i istorijsko nasljeđe uveli mjeru da u zoni zaštite (bamper zoni) neće moći da projektuje niko ko nema licencu konzervatora.

Svim učesnicima današnjeg sastanka podijeljen je upitnik koji će služiti pri doradi ovog planskog dokumenta.