Kultura

U toku pripreme za izradu monografije Barskog ljetopisa

by Vjera Knežević Vučićević | 26:12:2017 | 13:40:39

U čast velikog jubileja - 30 godina od utemeljenja najveće smotre kulture i umjetnosti u Baru - Barskog ljetopisa, u toku su pripreme za izradu Monografije u kojoj će biti objedinjeni najznačajniji segmenti festivala.
 
Istoričarka umjetnosti dr Anastazija Miranović objašnjava da joj je pripala “velika čast i odgovornost da bude glavna i odgovorna urednica publikacije koja će među korice smjestiti 30-godišnji život ne samo barskog festivala, već i cijelog grada”.
 
“Odmah na početku mi je bilo jasno da je u pitanju kompleksan i zahtjevan posao koji zahtijeva timski rad. Zbog toga je predsjednik opštine dr Zoran Srzentić osnovao organizacioni odbor na čijem je čelu. U cilju prikupljanja adekvatne građe, koja će potom biti selektovana i dodijeljena priređivačima određenih segmenata monografije, tim čine brojni relevantni subjekti iz raznih oblasti društvenog i kulturnog miljea grada”, ističe Miranović.
 
Monografija će biti kocipirana tako da adekvatno i sveobuhvatno isprati ključne segmente života Ljetopisa podijeljenog u književni, pozorišni, likovni, muzički program i tzv. “alternativnu scenu”.

 
“Nakon prikupljanja građe biće definisani urednici tih programa, ali već sada mogu da najavim da će to biti neki od ljudi koji su godinama uređivali pojedine oblasti festivala. Bitno je da istaći da će i ova monografija u skladu sa formom takvih specijalizovanih izdanja, najviše ‘pričati slikom’, a manje tekstom. Ipak, iako u ovom izdanju možda nijesu ekvivalenti, ne možemo reći da tekst nije bitan. Čitaoca prvo plijeni vizuelni identitet, to je knjiga koja se ne nosi na putovanja, već stoji na policama kancelarija ili dnevnih soba, tako da njen format nužno mora biti atraktivan i dopadljiv na prvi pogled. To je i razlog zbog kojeg smo se putem Radio Bara obratili sugrađanima da nam ustupe privatne fotografije ili tekstvove koji će nam dobro doći u izradi publikacije koja će nesumnjivo biti vrijednost svih građana”, istakla je Miranović.
 
U izradi monografije učestvuju Kulturni centar, Radio Bar, Barske novine, Bar Info, Pobjeda (koja je u kontinuitetu pratila sva izdanja Barskog ljetopisa), Sekretarijat za društvene djelatnosti, TO Bar, Muzička škola “Petar II Petrović Njegoš”… Angažovani su i barski fotografi Anto Baković i Ćazim Petović čiji su foto-studiji decenijama pratili Barski ljetopis.
 
“Sa poslom smo krenuli nedavno jer smo željeli da i jubilarni 30. Ljetopis bude obuhvaćen ovim izdanjem. Monografija će biti objavljena uoči 31. izdanja Barskog ljetopisa. Plan je da i formalno bude završena do sredine juna. Prva faza, prikupljanje građe, koja traje do 15. februara je najkompleksnija. Urednicima poglavlja će potom biti mnogo lakše da selektiraju prikupljenu materiju”, najavljuje glavna i odgovorna urednica Monografije Barski ljetopis, uz nadu da “neće biti probijanja rokova”. Prikupljena građa se nakon odobrenja organizacionog odbora dodjeljuje surednicima poglavlja koji će raditi nekoliko mjeseci. Slijedi priprema štampe, prelamanje i štampa.