Kultura

VIDEO: Humanizam-most između kultura Mediterana

by Vesna Šoškić, kamera Adi Karađuzović, montaža Zoran Milošev | 04:10:2018 | 12:57:28

U hotelu "Princes", danas je otvoren naučni simpozijum "Kultura, tehnologija i humanizam", koji organizuje Crnogorska akademija nauka i umjetnosti u saradnji sa Evromediteranskom mrežom akademija ( Euro Mediterranean Academies Network-EMAN).

 
“Danas se smatramo pozvanim da, na naučno utemeljen način, bolje osvijetlimo različite aspekte interakcije i prožimanja kultura na području Mediterana, koje su u istorijskom kontinuitetu oblikovale društvena kretanja. U svjetlu naglog tehnološkog razvoja kojem danas svjedočimo, valja naročito sagledati pitanje uloge i primjene naprednih tehnologija u procesu prepoznavanja i vrednovanja zajedničkog kulturnog nasljeđa Mediterana. Važno je na takav način dati doprinos jačanju naše zajedničke perspektive za humaniji život na Mediteranu i šire", saopštili su organizatori.
 
Skup je pozdravio ministar kulture u Vladi Crne Gore Aleksandar Bogdanović, a otvaranju je prisustvovao i predsjednik opštine Bar Dušan Raičević.
 
“Osnovna ideja dvodnevnog naučnog simpozijuma u Baru je povezivanje, razumijevanje i građenje prijateljskih odnosa između, prije svega, akademija nauka Mediterana, a sa druge strane njihovih država i društava, bolje upoznavanje kultura, jer nam je, na neki način, Mediteran svima zavičaj. Ove godine tema je ‘Kultura, tehnologija i humanizam’. Čini mi se da je naglasak na trećoj riječi iz naziva ovogodišnje konferencije, jer je humanizam, u stvari, most između kulture i tehnologije. Vjerujem da će ljudi koji budu govorili ovdje upravo ukazivati na tu činjenicu-jedne vrste zaborava humanizma i u kulturi i u tehnologiji. Zaborav humanizma je u stvari jedan od zaborava čovjeka”, kazao je za Radio Bar i Bar info prof dr Dragan Vukčević, predsjednik Crnogorske akademije nauka i umjetnosti.
 
Evromediteranska mreža akademija gotovo svake godine organizuje simpozijum posvećen aktuelnim temama i problematici.

 
“ Ovaj u Crnoj Gori ima prekrasan naziv i zapravo otvara nove vidike za našu međunarodnu, mediteransku, toliko aktuelnu u ovom trenutku-budućnost i viziju. A, uz nove vidike otkriva i nove probleme sa kojima se susrećemo. Konstrukcija znanstvenih spoznaja tijekom poslednjih stotinu godina bila je uvijek izvorište napretka čovječanstva. Tehnologija i sve ono što nam znanost daje , koja se neminovno uključuje i u kulturu, dakle, sve ono što pripada nekom narodu, populaciji, čovjeku, a što je preneseno ne-biološkim putem, je toliko značajan za napredak i za budućnost, da je to gotovo nesagledivo", naglasio je dr Pavao Rudan, predsjednik Evromediteranske mreže akademija i generalni sekretar Hrvatske akademije nauka i umjetnosti.
 
Ministar kulture u Vladi Crne Gore Aleksandar Bogdanović istakao je da bez nauke, naučnih misli i tehnoloških dostignuća nije moguće na kvalitetan način govoriti ni o valorizaciji kulturne baštine i afirmaciji našeg kulturnog nasljeđa.
 
“Sve ove teme su jako povezane. Humanizam kao most koji dodatno povezuje kulturu i tehnologiju podstiče na saradnju u ovoj oblasti, i želim da istaknem i veoma dobru saradnju koju i u tom smislu imamo sa Crnogorskom akademijom nauka i umjetnosti, što se temelji i na nedavno potpisanom sporazumu. Zajedno učestvujemo u realizaciji nekoliko projekata, pa i na ovom u Baru", kazao je ministar kulture Aleksandar Bogdanović.
 
Naučni simpozijum u Baru okupio je predstavnike petnaestak država, odnosno njihovih akademija sa prostora bivše Jugoslavije, Alžira, Španije, Turske i drugih zemalja.
 
Crna Gora je od osnivanja članica Mediteranske i Evropske asocijacije i mreže akademija i veoma aktivno učestvuje na svim konferencijama. Prošle godine simpozijum je održan u Istambulu i tada je dogovrena tema i skup u Baru.

 
“Vjerujem da će ovakvi susreti, možda, biti mali korak u razumijevanju i građenju prijateljskih odnosa između mediteranskih država, ali čini mi se da se i život zasniva i čine ga mali koraci, ako su oni na dobrom putu", zaključuje predsjednik CANU prof dr Dragan Vukčević, koji je istakao da su počastvovani što će konferencija ove godine biti održana u Crnoj Gori, a Bar je kao grad domaćin, simbolično odabran jer je on crnogorska luka, drevni, ali i moderan grad, bogate i otvorene kulture.
 
Opšte tematske smjernice koje su obuhvaćene programom skupa, koji će trajati do 6. oktobra su: Komunikacija, kultura i Mediteran, Humanizam i ljudska prava, Tehnološki razvoj i savremene vrijednosti i civilizacije, Religije, tehnologija i budućnost Mediterana.