Društvo

Konferencija Unije direktora škola u Baru

by Darija Marđokić | 31:03:2017 | 14:49:10

U hotelu “Princess” juče je počela Druga konferencija Unije direktora škola Crne Gore.
 
Uvodnu riječ imao je predsjednik Veljko Botica: “Prošle godine smo napravili taj prvi korak, ne po svom nahođenju, nego po potrebama koje smo vidjeli, i osnovali asocijaciju direktora sa željom da pokušamo da izvučemo sva iskustva iz okruženja, ali i da saberemo i naše redove, i prvenstveno, da popravimo ono što radimo i na taj način pokušamo da podignemo čitav sistem na jedan veći, očekivani nivo“.
 
On je istakao da odgovornost koju imaju nije mala, jer iza njih stoji 110.000 učenika, 11.000 prosvjetnih radnika, te da 250 direktora nose sistem na svojim leđima.
 
“Ako sami sebe posmatramo u poslu koji obavljamo na dnevnom nivou, možemo da nalazimo sopstvene greške. Ali moramo da budemo svjesni da te greške koje nalazimo sa sobom vuku i određene posljedice i moramo da se trudimo da ih bude što manje”, objasnio je Botica.
 
On je pozvao sve direktore škola da na profesionalan način preuzmu nivo odgovornosti koji im pripada.

 
“Unija ima želju da popravi prosječnog direktora u obrazovnom sistemu Crne Gore. Generalno gledajući, njihov položaj sigurno nije na onom nivou koji zaslužuju. Oni koji prate naš rad moraju da nas podrže mnogo više. Pogotovo nas boli odsutnost brige lokalne zajednice koja smatra da su škole stvar državnih organa i veoma malo se uključuju u život i rad ovih ustanova, toliko da se ponekad čovjek zapita da li oni uopšte razmišljaju da i njihova djeca idu u te škole”, naglasio je on.
 
Generalni direktor Direktorata za opšte srednje, srednje stručno i obrazovanje odraslih Veljko Tomić iskazao je zadovoljstvo što rad Unije nije ostao na pokušaju i  podsjetio na sve obaveze koje ima jedan direktor. On je naveo da, prema istraživanjima, administrativni poslovi uzimaju oko 40% vremena direktora škola, što ostavlja manje vremena za instruktivno vođstvo koje treba da bude prioritet u radu. Istakao je da je potrebno redefinisati ulogu direkora škole kako bi oni usmjeravali svoje vrijeme i energiju na unaprijeđivanje učenja, kako nastavnika, tako i učenika.
 
“Da bi se to postiglo, neophodno ih je rasteretiti tih administrativnih obaveza, što bi trebalo da omogući direktorima škola, kao pedagoškim rukovodiocima, da se više fokusiraju na nadzor i evaluaciju rada nastavnika. Direktori škola su takođe veoma važni u izgradnji efektivnih odnosa između škola i okruženja, uključujući roditelje, preduzeća i fakultete”, kazao je.
 
Tomić je istakao da su lideri škola efikasni ukoliko postoji hrabrost, optimizam, fleksibilnost, tolerantnost, emocionalna inteligencija, energija, ambicija da bude bolji, posvećenost i želja za učenjem.
 
Konferencija će trajati do prvog aprila.