Društvo

Komunalne djelatnosti se spremaju za sezonu

| 04:04:2017 | 15:03:37

DOO Komunalne djelatnosti je nizom aktivnosti otpočelo sa radovima za pripremu turističke sezone  iz domena svoje nadležnosti.
 
U Sutomoru, rekonstrukcija dionice javne rasvjete od picerije „Sirena Marta“ do TS „Vinogradi“ se privodi kraju i njeno puštanje u rad se očekuje do 5. aprila. Dionice oko zgrada u Ulici Vuka Karadžića, pored OŠ „Kekec“,od pijace prema hotelu „Sato“ će se završiti nakon obavljenog tendera za nabavku svjetiljki, dok će se u tom periodu izvršiti rekonstrukcija stubova i napojnih kablova. Poslovi se obavljaju investiranjem materijala od strane Opštine Bar, a radna snaga je iz Komunalnih djelatnosti.
 
Nastavlja se i farbanje postojećih stubova javne rasvjete, kao dio obaveznih radova po usvojenom programu rada preduzeća. Do sada je završeno farbanje stubova ispred zgrade bivšeg SDK u Ulici Vladimira Rolovića, oko zgrade F 42, kao i stubovi na Trgu mladih. Vrši se zamjena polomljenih drvenih letvi na boksovima za kontejnere u Ulici Branka Čalovića, sa nastavkom rada na svim uređenim lokacijama od Čanja do Vidikovca.
 
U toku je pregled oštećenih klupa sa specifikacijom potrebnog materijala za njihovu sanaciju, a nakon izvršene nabavke će se pristupiti realizaciji posla.