Društvo

Krivična prijava protiv članova Tenderske komsije

| 05:04:2017 | 10:55:49

Sindikalna organizacija Luke Bar, čiji je predsjednik Savo Nikotić, podnijela je specijalnom državnom tužiocu krivičnu prijavu protiv članova Tenderske komisije za privatizaciju Luke Bar, na čijem je čelu Branko Vujović.
 
Prijava je podnijeta zbog osnovane sumnje da su članovi Tenderske komisije svojim djelovanjem u sprovođenju postupka privatizacije, sadržanom u nepoštovanju rokova objavljivanja tendera za privatizaciju Luke Bar onemogućili transparentnost postupka prodaje uz učešće više zainteresovanih kupaca, sa mogućnošću postizanja većeg iznosa prodajne cijene, sa potencijalnom mogućnošću nastanka štete na strani prodavca.
 
Naime, Tenderska komisija shodno uredbi o prodaji akcija i imovine putem javnog tendera sprovodi tenderski postupak, utvrđuje rokove za sprovođenje tendera, sa vremenskim periodom od jednog do tri mjeseca za pripremu i podnošenje ponude od strane ponuđača, sa obavezom objavljivanja tendera u međunarodnoj štampi. Tenderska komisija je, istakli su iz tog sindikata, mimo ovlašćenja oglas u međunarodnoj štampi objavila 2. decembra 2016. u “Financial times international” ca krajnjim rokom za podnošenje ponuda na dan 21. decembra 2016. na koji način je protivno naznačenoj uredbi skratila rok za podnošenje ponude za 11 dana.