Društvo

Mornarica ima kapacitete da zaštiti interese Crne Gore (1)

by Vesna Šoškić | 06:04:2017 | 15:30:29

Mornarica Vojske Crne Gore, čije je sjedište u Baru, spremna je da odgovori svim izazovima na moru, a prije svega obavezama i zadacima koje nameće sada već izvjesno učlanjenje u NATO vojnu alijansu. Mornarica je i snažna podrška drugim državnim institucijama u obavljanju srodnih zadataka, ali i civilnom stanovništvu u slučaju elementarnih nepogoda i nesreća.
 
“Mornarica je sukcesivno, u više navrata vršila dislokaciju svojih kapaciteta iz Boke Kotorske u Bar, a konačno se to desilo obnavljanjem nezavisnosti Crne Gore 2006. godine, kada je i zvanično osnovana Mornarica Vojske Crne Gore. Tada je donijeta odluka najvišeg državnog rukovodstva da svi efektivi Mornarice budu trajno preseljeni u Luku Bar, kao našu najveću luku, koja ima značajan strategijski i vojni položaj u Južnom Jadranu. Ovdje imamo izvanredne uslove za smještaj naših brodova i nesmetano obavljanje funcije Mornarice koja definisana Ustavom Crne Gore”, kazao je komandant MVCG, kapetan bojnog broda Darko Vuković gostujući u Otvorenom studiju Radio Bara.
 
Od preseljenja u Bar, nakon obezbjeđenja osnovnih uslova za funkcionisanje, Mornarica je iz godine u godinu radila na jačanju svojih kapaciteta, a kroz dugoročnu studiju razvoja roda pomorstva, određeni su i prioritetni ciljevi daljeg razvoja, do 2025. godine koji obuhvataju tri osnovna segmenta: razvoj organizaciono-formacijske strukture, odnosno kadra, modernizaciju opreme i unaprjeđenje infrastrukture.
 
“Imamo jasnu viziju i podršku, kako lokalne uprave tako i države u ispunjavanju svih zacrtanih ciljeva određenom dinamikom i mogu reći da smo u potpunosti zadovoljni kako se sve odvija”, istakao je komandant Vuković, koji je kazao da Mornarica u svom sastavu ima dva patrolna broda P-33 i P-34, klase Kotor, koji su dugi 91 metar, 1200 BRT, naoružani brodskom artiljerijom i potpuno opremljeni za obavljanje svoje osnovne funkcije i misije, a to je zaštita prava i interesa države Crne Gore na moru, kazao je kapetan Vuković koji je istakao da je Međunarodnom konvencijom iz 1982. godine dato pravo svim obalnim državama i potpisnicima, među kojima je i Crna Gora, raspolaganja morskim prostranstvom, prije svega teritorijalnim morem do 12 milja, kao neotuđivim dijelom teritorije obalne države, plus dodatna zona do 24 milja, odnosno ekskluzivna ekonomska zona, gdje obalna država ima određena prava raspolaganja prirodnim bogatstvima mora i morskog podmorja.

 

“Mi imamo kapacitete da u potpunosti zaštitimo interese Crne Gore , osim toga imamo i školski brod ‘Jadran’ - brod koji ima veoma dugu tradiciju i koji je namjenjen za obuku naših kadrova u svim domenima pomorstva, znači i jedrenje i veslanje, navigacija, život na brodu i organizacija brodske posade. Naravno, brod je na raspolaganju i civilnim institucijama, Pomorskim fakultetima u Baru i Kotoru, kao i srednjim pomorskim školama, sa kojima imamo veoma dobru saradnju”, kazao je Vuković.
 
Školski brod “Jadran” je već nekoliko godina na remontu i upravo ovih dana biće završena njegova rekonstrukcija, koja se odvijala uz podršku Mornarice i rukovodeću ulogu komandanta Vukovića.
 
“Pripala mi je veoma velika odgovornost i čast da budem jedan od najodgovornijih za generalni remont broda ‘Jadran’, za koji smo svi i emotivno vezani. Ovo je peti remont, u njegovoj dugog istoriji od 1933. godine i to je bio vrlo kompleksan posao. Brod je kompletno renoviran i trenutno očekujemo fazu primopredaje između brodogradilišta ‘Bijela’ i MVCG. U narednih desetak dana očekujemo da taj posao bude završen. Sa novom opremom i kompletnom rekonstrukcijom taj brod je veoma važan kapacitet i Mornarice i države Crne Gore, u smislu i neke šire saradnje sa državama regiona i Mediterana, a on je i značajan kapacitet u daljem razvoju pomorstva i navigacije i pravo nacionalno blago”, kazao je komandant Vuković koji je najavio prvo krstarenje “Jadrana” krajem aprila za potrebe Pomorskog fakulteta iz Kotora. Pripremljeni su i drugi projekti za popularni školski brod, koji će, uz svoju osnovnu funkciju obuke biti korišten i u kulturnim aktivnostima, državnom protokolu i predstavljanju Crne Gore. Ratna Mornarica Grčke, takođe je zainteresovana za obuku svojih kadeta na brodu “Jadran”.
 
“To pokazuje da Grčka, zemlja sa dugom pomorskom i vojnom tradicijom nema takve kapacitete kao mi i da su prepoznali vrijednost broda, ali i kvalitet naših ljudi. Vrlo brzo ćemo nakon obuke kadeta početi i usavršavanje grčkih pomorskih oficira na našem brodu, što nam čini izuzetnu čast i priznanje, ne samo Mornarici, već i državi Crnoj Gori ", istakao je Vuković.
 
Govoreći o kadrovskoj opremljenosti, komandant Vuković je kazao da Mornarica raspolaže sa izuzetno mladim kadrom.
 
“To su oficiri koji su sazreli poslednjih desetak godina i koji su uglavnom završili mornaričke Vojne akademije u inostranstvu i čitav niz specijalističkih kurseva u zemlji i inostranstvu, vježbe i obuke. Naši vojnici imaju veoma bogato iskustvo jer su učestvovali u međunarodnim vojnim operacijama, to su izuzetni ljudi koji mnogo ulažu u svoje obrazovanje i lično usavršavanje, govore najmanje jedan strani jezik i uz sve to i jednu veliku motivaciju i entuzijazam oni su veliki zalog za budućnost. Potpuno sam siguran da Mornarica ima blistavu karijeru što se tiče kadra. Isto je i kada je riječ o podoficirskom kadru, odnosno mornarima. Moram reći da vlada veliko interesovanje među mladim ljudima za našu službu i na jedno radno mjesto imamo više od deset prijava, tako da imamo mogućnost da izaberemo veoma kvalitetne ljude, sa veoma dobrim ulaznim pozicijama. Interesovanje je veliko jer je vojna služba veoma atraktivna, pruža mogućnost daljeg usavršavanja i unaprjeđenja. Naš sistem pruža mogućnost da se mladi čovjek primi u službu, a da kroz svoje ponašanje, rad i dodatnu edukaciju dođu do statusa oficira. Trenutno, u Mornarici je 350 zaposlenih, to je brojno stanje definisano strategijskim dokumentima i to je optimalan broj koji zadovoljava sve naše potrebe”, kaže Vuković, koji se osvrnuo i na sistem školovanja kod nas.

 
On je izrazio zadovoljstvo obrazovanjem koje budućim oficirima pružaju Pomorski fakulteti u Baru i Kotoru, kao i Srednje pomorske škole, koji, kako je istakao primjenjuju planove i programe na svjetskom nivou.
 
“Oni sprovode obuku u skladu sa međunarodnim standardima za civilne potrebe, ali to je dovoljno, jer uz naše dodatne, specijalističke kurseve dobijamo stručan i kvalitetan kadar. Vojska je uvijek, a i sada zbog svega toga, njene uloge i značaja, kao i profesionalizma uživala veliki ugled u društvu i uvijek je bila u tom smislu na najvišoj ljestvici državnih institucija. Zbog velikog interesovanja za rad u Vojsci razmišljali smo i o nekim drugim modalitetima prijema u službu, jer mi smo od 2008. godine profesionalizovani, a razmišlja se i o uvođenju dobrovoljnog služenja vojnog roka. To je definisano kroz naša strategijska dokumenta i već od naredne ili 2019. godine biće omogućeno svim mladim ljudima koji to žele, a ima ih dosta da budu primljeni u službu, prođu osnovni dio obuke i uvršteni u aktivni ili tzv. neaktivni rezervni sastav za potrebe sistema odbrane”, objasnio je Vuković.
 
Poboljšana je i materijalna situacija pripadnika Mornarice, jer je krajem prošle godine donijeta nova Uredba o zaradama i naknadama u Vojsci CG, na osnovu koje su povećana primanja zaposlenih za 17 %, a civilnim licima u službi 12 %, što je iznad prosjeka zarada u našoj državi. Stambena pitanja zaposlenih rješavaju se kroz plansku izgradnju i projekte Ministarstva odbrane i takođe, kroz mogućnosti kreditiranja.

(nastavak sjutra)