Društvo

Povoljnosti za poslodavce koji zaposle lica sa invaliditetom

by Darija Marđokić | 06:04:2017 | 20:47:29

Zavod za zapošljavanje organizovao je danas u prostorijama Caritasa barske nadbiskupije prezentaciju kojom su upoznali poslodavce iz Bara, Budve i Ulcinja sa mogućnostima koje mogu da koriste preko Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji. Prisutne je sa benefitima koje poslodavci mogu da dobiju upoznala Nataša Kovačević, savjetnica za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom.
 
Kovačevićeva je istakla da prema podacima od 30. marta na evidenciji Zavoda ima preko 5.000 lica sa invaliditetom, te da se taj broj povećao od momenta kada su u ovoj instituciji počeli da rade “kroz komisije za profesionalnu rehabilitaciju i procjenu invaliditeta”.
 
Osnovni cilj Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom je stvaranje uslova za povećanje zaposlenosti lica sa invaliditetom i njihovo ravnopravno učešće na tržištu rada.
 
“Za poslodavca koji zaposli lice  sa invaliditetom sa najmanje 50% invalidnosti Fond subvencionira 75%  na bruto zaradu dok god lice radi. Poslodavci koji zaposle lice sa invaliditetom sa procentom manjim od 50% Fond subvencionira 75% od isplaćene bruto zarade u prvoj godini zapošljavanja, u drugoj 60%, a u trećoj i svakoj narednoj, dok god je lice u radnom odnosu, taj iznos subvencije je 50%“, istakla je Kovačević.
 
Ona je istakla da su najčešće prepreke u zapošljavanju lica sa invaliditetom zdravstvena ograničenja, nedovoljno samopouzdanje, predrasude koje su izuzetno jake, neodgovarajuće obrazovanje, nedostatak znanja ili radnog iskustva, teškoće u prilagođavanju, neinformisanost tih lica i poslodavaca u tome šta mogu da koriste i nizak nivo socijalne podrške.

 
Kovačević je kazala da u Baru trenutno postoje 23 poslodavca koja koriste pravo na subvenciju zarade.
 
“Ako to uporedimo sa nekim počecima iz 2008/2009. godine broj je utrostručen, što je pokazatelj da se stvari pomjeraju sa mrtve tačke”, objasnila je.
 
Ako poslodavac zaposli lice sa invaliditetom ima mogućnost da dobije bespovratna sredstva za prilagođavanje njegovog radnog mjesta, kreditna sredstva po povoljnim uslovima i učešće u finansiranju ličnih troškova asistenta.
 
“Ako poslodavci imaju između 20 i 50 zaposlenih imaju obavezu da zaposle jedno lice koje ima rješenje o invaliditetu. Ako poslodavac ima preko 50 zaposlenih, najmanje 5% lica mora biti onih koji su zaposleni, da imaju rješenje o invaliditetu. Ove obaveze se ne odnose na novonastale poslodavce, i ako poslodavac zaposli lice koje ima preko 80% invalidnosti, onda se smatra kao da je zaposlio dva lica. Poslodavac koji ima do 10 zaposlenih nije obavezan da uplaćuje posebne doprinose, a onaj koji ima između 10 i 20 zaposlenih plaća 5% od prosječne mjesečne zarade u Crnoj Gori“, kazala je Kovačević.
 
Poslodavac koji zaposli lice sa invaliditetom može da koristi subvencije i oslobađa se od obaveze plaćanja obaveznog doprinosa.
 
Kovačević je predstavila i grant šemu koju je donio Upravni odbor Zavoda za zapošljavanje Crne Gore u iznosu od tri miliona eura, za finansiranje projekata zapošljavanja lica sa invaliditetom.
 
“Konkurs je otvoren od 21. marta i traje do 21. aprila. Ovo je već četvrta godina kako ovu aktivnost promovišemo i radimo u cijeloj Crnoj Gori. Finansijska sredstva su jako visoka za ovu godinu, najveća od kada se realizuju grantovi. To su bespovratna sredstva koja dajemo poslodavcima i fizičkim licima koja žele da rade i na ovaj način sarađuju sa Zavodom i pomognu nezaposlenim licima sa invaliditetom da nađu posao“, istakla je Kovačević.
 
Prijavu mogu da podnesu pravna i fizička lica koja doprinose unaprjeđenju profesionalne rehabilitacije i zapošljavanju lica sa invaliditetom.
 
Ovom grant šemom, dva miliona eura su predviđena za aktivnu politiku zapošljavanja i za samo zapošljavanje, dok će milion biti usmjeren na stvaranje uslova za povećanje zapošljivosti lica sa invaliditetom.
 
“Prva mjera podrazumjeva obrazovanje i osposobljavanje odraslih za rad kod poslodavca, zapošljavanje lica sa invaliditetom, prilagođavanje radnog mjesta, otklanjanje barijera, nabavka opreme i materijala, otvaranje novih radnih mjesta za osobe sa invaliditetom i druge mjere i aktivnosti kojima će cilj biti zapošljavanje tih lica. Druga se odnosi na aktivne mjere uključivanja lica u mjere profesionalne rehabilitacije, gdje će se procijeniti koje su njihove radne sposobnosti, šta je to što oni mogu, te da li im je neophodna neka dodatna obuka. Ovdje nije cilj direktno zapošljavanje“, kazala je Kovačević.
 
Mjera jedan podrazumjeva da po projektu mora biti uključeno najmanje šest lica sa invaliditetom, a zaposleno najmanje četiri. Posebna obaveza prve mjere je da nakon završenog projekta najmanje dva lica moraju biti zaposlena u najkraćem roku u trajanju od šest mjeseci.
 
U drugoj mjeri u projekte je potrebno uključiti bar tri lica sa invaliditetom, ali ne postoji obaveza zapošljavanja.

 
Kako je kazala Kovačević, očekivani rezultati ovog granta su uključivanje najmanje 500 lica sa invaliditetom u ove aktivnosti, osposobljavanje za rad najmanje 90% od ukupnog broja učesnika, zaposlenje u toku trajanja projekta najmanje 60 odsto učesnika.
 
Očekuje se realizacija najmanje 20%  projekata koji za rezultat imaju zapošljavanje nakon projekta najmanje dva lica sa invaliditetom, u najkraćem trajanju od šest mjeseci. Osim toga, planirano je da najmanje 200 poslodavaca bude upoznato sa mogućnostima i benefitima zapošljavanja lica sa invaliditetom. U projektne aktivnosti kojima se povećava nivo znanja i vještina biće uključeno najmanje 100 lica sa invaliditetom.
 
Za razliku od prethodnih godina kada je projekat trajao 10 mjeseci, ove godine je to 12 mjeseci i sprovodiće se u čitavoj Crnoj Gori.