Društvo

U Luci održana prezentacija PSC-a

by Željko Milović | 07:04:2017 | 15:06:06

U Luci Bar su u utorak i srijedu, 4. i 5. aprila, održane prezentacije rada u Port Community Systemu, koje se odnose na najavu broda sa pripadajućim notifikacijama ka zainteresovanim stranama.
 
Ovaj dio PCS-a je razvijan do kraja prošle godine, a nakon internih testiranja u Luci Bar planirana je i produkcija ovog dijela sistema tokom maja.
 
Ovaj sistem omogućava razmjenu dokumentacije, koja prati proces pružanja lučkih usluga elektronskim putem. PCS sistem je razvijen u skladu sa EU direktivom 2010/65 i njegovim korišćenjem povećava se efikasnost, kvalitet informacija kao i konkurentnost Bara kao destinacije.
 
U Luci Bar je za proteklih sedam dana, u periodu od 30. marta do 6. aprila, sa jedanaest brodova, pretovareno ukupno 60.531 tona tereta. Od toga je bilo 47.723 tone rasutih, 11.455 tona tečnih i 1.344 tone RO-RO i generalnih tereta. Od 1. do 31. marta, u Luci Bar je, sa petnaest brodova, pretovareno ukupno 143.605 tona tereta. Od toga je bilo 122.567 tona rasutih, 13.729 tona tečnih i 7.308 tona RO-RO i generalnih tereta. Za protekla tri mjeseca ove godine, sa 47 brodova pretovarene su ukupno 416.884 tone tereta. Od toga je bilo 351.882 tone rasutih, 44.861 tona tečnih i 20.140 tona RO-RO i generalnih tereta.