Društvo

Proljećni sajam u OŠ Meksiko

by Milanka Vukosavović | 07:04:2017 | 17:44:55

U osnovnoj školi “Meksiko”, pored redovnog nastavnog procesa, odvijale su se i žive vannastavne aktivnosti. Dječja kreativnost, mašta, vještina snalaženja u prostoru, ponašanja na sceni i govorne interpretacije iskazane su kroz sajam preduzetništva i igranje dramskih predstava, prikazanih za sve učenike.
 
Povodom tradicionalnog takmičenja “Teatar” u školama, koji se svake godine organizuje u Baru, škola “Meksiko” je pripremila šest predstava. Organizovano je školsko takmičenje i odabrana najbolja, koja će školu predstavljati na pozorišnoj smotri krajem aprila.
 
Kako je Bar Info informisala direktor Elda Džanković Ibrišinmović, dramske sekcije škole predstave su pripremale za kategorije različitog uzrasta: prvaci, zatim mlađa kategorija učenika do petog razreda, starija kategorija - do devetog razreda i kategorija učenika koja je predstave izvela na stranim jezicima.

 
Tako su učenici bili u prilici da vide kako njihovi drugari na sceni izvode predstave “Bijeli zub, zdrav zub” i “Stara škola, nova škola”- u izvođenju dramske sekcije mlađeg uzrasta. Njihovi stariji drugovi odigrali su predstavu ”Kapetan Džon Piplfoks”, a dramska sekcija na stranim jezicima odigrala je predstave “Nevolje jednog tinejdžera” i “Magična amajlija”. Pobjednik takmičenja i predstava koja će školu predstavljati na smotri dječjeg pozorišnog stvaralaštva u Baru je “Trnova ružica”, koju su izveli najmlađi učenici - đaci prvaci. Predstavu je osmislio školski tim sastavljen od vaspitača, saradnika i pedagoga koji su uključeni u rad sa prvacima, predvođeni učiteljicom Lejlom Bubić.

 
U školi “Meksiko” je u protekla dva dana tekla i vrlo živa preduzetnička aktivnost. U okviru preduzetničkog učenja i realizacije godišnjeg programa, organizovan je Proljećni sajam na kojem su učenici prodavali svoje proizvode.
 
Proizvodi su izrađeni na časovima preduzetničkog učenja, a sajam je organizovan u fiskulturnoj sali u kojoj je svako odjeljenje imalo svoj štand. Sakupljena sredstva od prodatih proizvoda biće iskorišćena za organizovanje učeničkih izleta.