Društvo

Crveni krst Bar u školama u Đuravcima i Gorani

| 07:04:2017 | 18:28:49

Volonteri Opštinske organizacije Crvenog krsta Bar su povodom 7. aprila, Svjetskog dana zdravlja, a u okviru zdravstvenih programa koji se odnose na zdrav život i zdravo starenje i na programe prve pomoći “Nauči da pomogneš sebi i drugima u iznenadnim situacijama”, organizovali radionice za učenike OŠ “Bratstvo Jedinstvo” Đuravci koju pohađa 16 učenika i “Mrkojevići” – područno odjeljenje u Gorani, u kojoj se obrazuje 13 đaka.
 
Učenicima i nastavnicima su predstavljene  djelatnosti Crvenog krsta, bliže su upoznati sa organizacijom, ciljevima, aktivnostima, principima i projektima koje realizuje OOCK Bar. Naglašeno je da je to humanitarna, neprofitna organizacija koja pomaže ugroženim kategorijama stanovništva, štiti život i zdravlje ljudi, i ublažava ljudsku patnju.

 
Na djeci razumljiv način predstavljeni su ukratko programi koji se tiču brige o starima, zdravstvenoj djelatosti – prva pomoć, dobrovoljno davalaštvo krvi, difuzija i antitrafiking. Cilj prezentacije je bio upoznavanje djece i nastavnika sa radom Crvenog krsta, te sa značajem uključivanja mladih u oblasti djelovanja naše organizacije.
 
Jedna od značajnih aktivnosti naše organizacije je i obilježavanje važnih datuma. U tom pravcu, cilj ovih radionica bio je obilježavanje Svjetskog dana zdravlja, i promocija zdravih stilova života. Učenicima je naglašen značaj pravilne, uravnotežene ishrane i fizičke aktivnosti, pozitivnog stava prema životu, socijalnih kontakata i očuvanja ne samo fizičkog, nego i mentalnog zdravlja.

 
 
“Govoreći o značajnosti zdravlja kao produkta zdravog ponašanja, zdrave okoline i zdravog uma, a u cilju obilježavanja Dana zdravlja, podstakli smo aktivizam mladih u pogledu širenja znanja o značaju zdravlja i svih aspekata koji se zdravlja i tiču. Održavajući radionice u ovim seoskim školama, približili smo đacima fundamentalni koncept zdravlja, i objasnili kako voditi zdrave stilove života, kako podsticati brže učenje i cijeloživotno učenje, i potencirali značaj svakodnevnog unošenja zdrave hrane, voća i povrća, šetnje i rekreacije”, kažu u OO CK Bar.

 
Na kraju radionica, učenici su imali priliku da  se upoznaju sa mislima različitih autora, na temu zdravlja. Kao zahvalnost za aktivno učešće u ovim radionicama, OOCK Bar je đacima i školi podijelila prigodne poklone.