Društvo

Komunalci očistili kabasti otpad u Čanju

| 13:04:2017 | 12:41:37

Iz Komunalne djelatnosti d.o.o., RJ Čistoća, danas su obavijestili građane da su u protekla dva dana detaljno očistili kabasti otpad sa terena u Čanju.
 
“Suočeni sa nesavjesnim odlaganjem kabastog otpada, ulažemo maksimalne napore koji iziskuju dodatne finansijske troškove našem preduzeću, te stoga pozivamo građane da u kontaktu sa našim preduzećem (radnim danima na broj 030/312-479 ili 311-418 ) dogovore dinamiku prihvata i odvoza takve vrste otpada, kako bi izbjegli kaznene odredbe iz Odluke o komunalnom uređenju grada.  Smatramo da nesavjesni građani ozbiljno narušavaju izgled ovog aktraktivnog i veoma posjećenog turističkog mjesta, pa još jednom prilikom molimo građane da ne odlažu kabasti otpad na lokacijama koje nisu predviđene za to, i da sačuvaju turističke komplekse”, kaže se u saopštenju d.o.o. Komunalne djelatnosti.