Društvo

Komunalno: U Svetom Ivanu i pločice bacaju u kontejner

by Željko Milović | 15:04:2017 | 17:52:36

Na jučerašnji tekst “Opet problemi sa smećem u naselju Sveti Ivan” reagovali su iz RJ Čistoća Komunalne djelatnosti doo. U reagovanju se kaže kako je istina da su u posljednje vrijeme česte primjedbe mještana ovog naselja na otpad koji se nalazi pored lokacije za kontejnere, ali i to da se smeće ne odlaže na propisan način.
 
Obavještavamo vas da se kontejneri prazne svakog dana, a prostor pored redovno čisti. Međutim, ne može se očekivati da se kabasti otpad odlaže tokom čitavog dana, a da naši radnici te količine odmah uklone.
 
Jutros su naši radnici ponovo detaljno očistili prostor oko kontejnera. Primijetili su i slikali vozilo iz kojeg su izašli i zapalili prostor oko kontejnera i same kontejnere.
 

 

Već treći put na toj lokaciji mijenjamo zapaljene kontejnere, pa molimo građane da nam ih ne pale.
 
U prilogu šaljemo fotografije u kojim se može vidjeti kontejner pun pločica, koje radnici moraju ručno utovariti u kamion.