Društvo

Poništen tender za prodaju Luke Bar

by RTCG / Bar Info | 24:04:2017 | 17:18:09

Tenderska komisija za privatizaciju poništila je tender za prodaju 30 odsto akcija Luke Bar, saopštio je ministar saobraćaja i pomorstva Osman Nurković.

Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte, uz ocjenu da ponudom poljskog investitora “OT Logistics S.A.”, cilj privatizacije ne bi bio ostvaren “jer ponuda u ovom trenutku ne obezbjeđuje ono što su državni interesi Crne Gore na ekonomskom, društvenom i bezbjednosnom planu”, zadužio je Tendersku komisiju da proglasi neuspjelim javni tender za privatizaciju Luke.

U raspravi na Savjetu za privatizaciju zaključeno je da je dosadašnji tok procesa privatizacije bio transparentan i u skladu sa propisima, saopšteno je iz Vlade.

Posebno je apostrofiran kvalitetan socijalni program koji je zaposlenima u “Luci Bar” A.D. Bar obezbijeđen ponudom.


“Ocijenjeno je, međutim, da će se završetkom obnove željezničke infrastrukture na pruzi Bar – Podgorica – Vrbnica i dalje kroz Republiku Srbiju, kao i gradnjom autoputa, steći povoljniji uslovi za bolju valorizaciju Luke Bar kao jednog od ključnih strateških resursa Crne Gore”, navodi se u saopštenju objavljenom nakon sjednice Savjeta za privatizaciju.

“Predloženi model privatizacije nije u interesu Crne Gore i njime se ne ostvaruju osnovni ciljevi privatizacije. Nakon cjelokupnog sagledavanja stanja, značaja i perspektive ovog subjekta, odlučili smo da se ne prodaje 30 odsto akcija, odnosno da se Luka Bar ne privatizuje, a samim tim se neće prodati ni akcije ‘Montekarga’, jer je njihova kupovina uslovljena od kupca kupovinom akcija Luke Bar”, kazao je na konferenciji za medije nakon sjednice ministar saobraćaja Osman Nurković.

Njegov stav kao ministra je, kako je rekao, da raspolažemo ozbiljnim razvojnim potencijalom, ne samo za Bar, već i za državu.

“I taj potencijal ne treba prodati po uslovima iz ponude koja je poznata široj javnosti. Razlozi za neprihvatanje ponude su između ostalog niska cijena, nejasan dalji plan razvoja, mogućnost da u kratkom roku OTL kupi preostalih 21 odsto akcija i postane većinski vlasnik, neriješena pitanja odnosa sa ‘Barskom plovidbom’ i Marinom i još nekim subjektima...”, kazao je Nurković.

Potpredsjednik Vlade Milutin Simović kazao je da ova odluka koju su donijeli ne znači saglasje sa onima koji su ovih dana od prethodnih nedjelja demonstrirali “uz disciplinu ćeranja investitora”.

“Ova odluka takođe ne znači da je to poruka konzerviranja postojećeg stanja u Luci Bar, da smo zadovoljni sa kvalitetom usluga koje nudi Luka Bar, da smo zadovoljni konkurentnošću naše luke. Odluka definitivno znači čvrsto opredjeljenje Vlade Crne Gore da Luka Bar stvori pretpostavke za važnu transportnu rutu ne samo za balkanski region nego i za čitavu Evropu. “, kazao je Simović.

Simović je naglasio da će pitanje privatizacije ostati apsolutni prioritet na agendi Vlade u narednom periodu.


Kompanija “OT Logistics S.A.” ponudila je 8.520.000 eura za 30 odsto akcija Luke, Obavezni investicioni program za period od 3 godine u iznosu 14 miliona koji uključuje radove na gatu Volujica i izgradnju novih silosa, kao i socijalni program koji podrazumijeva povećanje najniže cijene rada sa sadašnjih 90 na 140 eura, zadržavanje svih odredaba sadašnjeg Kolektivnog ugovora i postojećeg broja zaposlenih u naredne tri godine.

Podsjetimo, 27. marta odbornici lokalnog parlamenta su jednoglasno (i pozicija i opozicija) usvojili zaključak da je “cjelishodno da se zaustavi postupak prodaje 30 odsto akcija AD Luka Bar iz državnog paketa, dok se ne završe infrastrukturni projekti u funkciji poslovanja luke (rekonstrukcija željeznice i izgradnja auto-puta)”, ali i do donošenja Plana razvoja Crne Gore, Prostornog plana posebne namjene, Strateškog plana razvoja Bara i PUPS Bara.