Društvo

Cerovo završilo radove u OŠ Srbija

by Milanka Vukosavović | 26:04:2017 | 21:58:22

U OŠ “Srbija” uspješno je završena akcija kompanije “Cerovo” “Za ljepše škole”. Sanitarne prostorije za učenike i nastavnike su adaptirane, a vrijednost investicije je 15.000 eura.
 
Pored prvobitno planiranih sredstava, firma “Cerovo” je uložila dodatnih 2.000 eura kako bi se za prilazni dio sanitarnog prostora zamijenila vodovodna i kanalizaciona instalacija.
 
”Sve što je planirano je i ostvareno”, kazao je izvršni menadžer Cerova Emin Duraković. On se zahvalio direktoru škole Josipu Ćinćuru na saradnji i na tome što su nastavnici i sopstvenim radom i angažmanom pomogli akciju. Nastavnici su obavili pripremne radove, skidali staru stolariju, rušili pregradne zidove i iznosili šut.
 
“Zahvaljujemo se kompaniji ‘Cerovo’, koja je glavni pokretač i izvodjač akcije, Javnom servisu Crne Gore i Ministarstvu prosvete koji su u potpunosti pratili i podržavali akciju. Sve se odvijalo po planu, svoj doprinos su dali i radnici škole, a nastavni proces se odvijao bez prekida”, kazao je Josip Ćinćur.

 
Zadovoljstvo zbog uspješnog okončanja projekta izrazio je i direktor kompanije “Cerovo” Goran Đurović, koji se zahvalio kolektivu na uspješnoj saradnji i najavio nove planove i akcije.
 
Zagorka Pepić predsjednik Savjeta roditelja škole i pedagog Elda Hodžić su izrazile zadovoljstvo zbog toga što su djeca u prilici da sada koriste uslovne sanitarne prostorije, a učenici Tina Truš, Mihailo Vulić i Farisa Đozgić jednoglasni su u ocjeni da je škola “Srbija”, kao jedna od najstarijih barskih obrazovnih ustanova i zavrijedila ovakvu akciju, u cilju unapređenja učenja i rada.
 
Kao znak pažnje i respekta na izdvojenim novčanim sredstvima i radu, škola je direktoru kompanije “Cerovo” uručila zahvalnicu.