Društvo

Dabanović: Silazne rampe gotove za mjesec dana

by Ivanka Leković | 17:05:2017 | 14:49:30

Među projektima koji su trebali da budu završeni početkom aprila bilo je i postavljanje , međutim, posao nije okončan, na šta podsjećaju slušaoci Radio Bara i čitaoci Bar Infa, ističući da to pričinjava problem pri prelasku ulica na pješačkim prelazima u samom centru grada.
 
Kako saznajemo od direktora Agencije za investicije i imovinu Vida Dabanovića, “za očekivati je da to bude okončano u roku od 30 dana”.

 
Od planiranih 267 saobraćajnih znakova, do sada je izvođač, “Alfa Project” iz Podgorice, postavio 180, a od predviđenih 390 kvadrata silaznih rampi izvedeno je oko 150 kvadrata. Predviđeno je i 289 parking mjesta. Dabanović ističe da se radi prema akcionom planu koji je donijela Opština, a da je bilo dosta pritužbi, naročito na broj parking mjesta za osobe sa invaliditetom.

Dabanović kaže da je od ovog posla najviše urađeno u gradskom jezgru, a da je ostalo da se signalizacija postavi u Sutomoru, na Velikom Pijesku i u Šušanju.

On takođe navodi da će do početka turističke sezone u potpunosti biti postavljene hidrotehničke instalacije u Sutomoru - Ulica Iva Novakovića, kanalizacioni podmorski ispust, asfaltirana saobraćajnica...
 
I radovi u Čanju, po njegovim riječima, biće okončani do početka sezone, dok će u rubnim djelovima opštine posao biti nastavljen i tokom sezone.

On se osvrnuo na radove vezane za rezervoar Šušanj, ističući da će se oni obavljati na javnim površinama, prema projektnom rješenju i uslovima izdatim od strane Elektrodistribucije Bar.
 
Stanovnici Gornjeg Šušanja bili su zabrinuti zbog povezivanja Gornjeg rezervoara na njihov trafo, a Dabanović objašnjava da za tim nema potrebe. On smatra da regulacioni ventil, rasvjeta i prateća oprema u rezervoaru neće trošiti više struje od jednog domaćinstva.

“Svi radovi koji se završavaju, značajno će poboljšati kvalitet života, jer omogućavaju bolju snabdjevenost vodom, čistije more i zdraviju životnu sredinu” - ističe Dabanović.