Društvo

Nova, poboljšana ponuda Poljaka za Luku Bar

| 18:05:2017 | 09:44:58

Poljska kompanija “OT Logistic” uputila je Vladi i Savjetu za privatizaciju izmijenjenu ponudu za preuzimanje osnovne djelatnosti Luke Bar. Oni, kako saznaju “Vijesti”, nude, kao i ranije, cijenu od 8,52 miliona eura za 30 odsto akcija Luke, pravo upravljanja, ali i podjelu kompanije na dva nova preduzeća čime bi se odrekli značajnog dijela imovine na koju bi kao akcionari imali pravo.
 
Inovirana ponuda nastala je, prema pismu upućenom Vladi u koje su “Vijesti” imale uvid, u skladu sa zahtjevima predstavnika Vlade i zaključaka sa sastanka održanog sa predstavnicima OTL-a u ponedjeljak u Podgorici.
 
Prvi čovjek OTL-a Zbignjev Novik i potpredsjednik Pjotr Ambrozovič razgovarali su u ponedjeljak sa predsjednikom Vlade Duškom Markovićem, potpredsjednikom Milutinom Simovićem i savjetnikom premijera za strane investicije Vladimirom Beratovićem.
 
Poljaci su predložili restrukturiranje Luke Bar koje podrazumijeva podjelu na dva dijela - Luka A (core business - terminal za žitarice, Ro-Ro terminal, suvi rasuti tereti, tečni terminal) i Luka B (putnički terminal, hotel “Sidro”, slobodna carinska zona, vojni objekti).
 
Drugi dio Luke B, prema prijedlogu, Poljaci bi se obavezali da ustupe Vladi Crne Gore bez naknade i time se odrekli značajnog dijela imovine na koju su kao akcionari imali pravo.
 
U modifikovanoj ponudi OTL-a navodi se da su spremni da povećaju investicioni program za Luku Bar za milion eura, odnosno na 15,1 milion eura, umjesto prvobitno ponuđenih 14,1 miliona eura.
 
“Mišljenja smo da bi postojeći radnici Luke Bar trebalo da budu raspoređeni između novih privrednih društava prema stvarnim radnim mjestima koje obavljaju. Spremni smo da investiramo u dalje obrazovanje i formiranje stručnih kadrova za lučki i željeznički biznis u saradnji sa obrazovnim institucijama Crne Gore, kako na nivou srednjeg tako i na nivou visokog obrazovanja”, navodi se u modifikovanoj ponudi.