Društvo

Farmaceutski tehničar od ove godine u Srednjoj stručnoj školi

by Darija Marđokić | 24:05:2017 | 13:46:25

Pored postojećih obrazovnih programa koji su do sada postojali iz sektora poljoprivrede, prehrane, veterine i saobraćaja i komunikacije, Srednja stručna škola od ove godine uvodi i sektor zdravstva i socijalne zaštite - obrazovni program “farmaceutski tehničar”.

Novi obrazovni program ove godine će se implementirati sa jednim odjeljenjem od 28 učenika. Kako je kazao direktor ove škole Branislav Knežević, za ovaj obrazovni program vlada veliko interesovanje, kako učenika i njihovih roditelja, tako i ukupne javnosti.

“Posljednjih nekoliko godina prema anketama i istraživanjima koje smo sprovodili sa učenicima i roditeljima, uvidjeli smo da u našoj opštini postoji 18 apoteka. Upravo u komunikaciji sa vlasnicima tih apoteka saznali smo da je tehničko osoblje sa strane, te da je vrlo malo zastupljeno domicilno stanovništvo. Iz ovog razloga smatram da će budući učenici koji završe program za farmaceutskog tehničara, a ne budu željeli da nastavljaju dalje svoje usavršavanje, imati priliku da se zaposle u svom gradu i doprinositi boljoj zdravstvenoj zaštiti našeg grada“, rekao je Knežević.

On ističe da za prvu godinu imaju već postojeći kadar, jer se uglavnom radi o opštestručnim predmetima. “Ove godine imaćemo potrebu samo za angažovanjem jednog doktora medicine i to sa pet časova sedmično, jer se radi o dva predmeta koja će prvaci izučavati. To su anatomija sa fiziologijom i higijena i zaštita. Pored toga, imaćemo punu podršku vlasnika privatnih apoteka, kako u realizaciji teorijske, tako i u realizaciji praktične nastave u njihovim objektima”, istakao je Knežević.


On je naveo da je škola imala izvanrednu saradnju sa Ministarstvom prosvjete, koje je dalo zeleno svijetlo za uvođenje novog programa.

“Uputili smo zahtjev Ministarstvu prosvjete, a naše razloge za osnivanjem novog obrazovnog programa obraložili smo time što na teritoriji naše opštine postoji veliki broj apotekarskih ustanova, te da pored njih imamo i bolnicu, dom zdravlja, dom starih... Uspjeli smo da, čini mi se, prvi put u Baru formiramo jedno odjeljenje iz sektora zdravstva i nadam se, ako bude potrebe i za drugim obrazovnim programima iz ovog sektora, da ćemo imati razuumijevanja od Ministarsva prosvjete“, kazao je Knežević.

On je naglasio da ove godine nemaju u planu uvođenje još smjerova, ali da “u budućnosti treba uvijek ostaviti otvorena vrata“.

Čini mi se  da nam sada i naziv škole - Srednja stručna škola, daje širu lepezu, gdje projektovanje i planiranje upisa treba prije svega usmjeriti na potrebe Bara, odnosno građana, a samim tim i privrede našeg grada. Škola posjeduje prostorne i kadrovske potencijale, tako da se nadam da ćemo implementirati ovaj obrazovni program u pravom smislu, na zadovoljstvo budućih učenika i njihovih roditelja, kao i našeg grada“, zaključio je Knežević.