Društvo

Cakan za godinu dana mandata donirao svih 12 plata

by Željko Milović | 29:05:2017 | 14:07:19

Danas je predsjednik Skupštine opštine Bar Radomir Novaković Cakan organizovao konferenciju za novinare povodom godinu dana otkako je stupio na tu funkciju.  
 
Istakao je na početku da je radio u želji da “ostvari moguće za zajednički interes”.
 
“Ovo ‘zajednički interes’ naročito naglašavam, zbog toga što vjerujem da svi u Baru znaju da ja nisam u politici radi ostvarenja materijalnog interesa. Ali, jesam zbog želje da zaštitim interes zajednice i na ovom materijalnom planu, kao i na onom koji stalno ističem kao poseban, viši interes grada – da se o sudbini Bara pitaju Barani”, rekao je Novaković.
 

Tokom minulih godinu dana, kazao je on, trudio se da svede troškove skupštinske službe na minimum.
 
“Sve plate koje sam dobio kao predsjednik SO, do sada ukupno 11, odnosno 13.750,00 eura, donirao sam pojedincima, institucijama, organizacijama kojima je pomoć bila potrebna. Imam priznanice, ali imena i prezimena tih ljudi neću otkrivati. Troškove moje službe smanjio sam i tako što nisam koristio službeni telefon i reprezentaciju. Troškovi na tom planu su nula. Nemam nijedan putni nalog. Gdje god sam putovao, putovao sam o svom trošku a potrošnja goriva za skupštinsko službeno vozilo koje sam koristio ja i služba bila je 88 eura na mjesečnom nivou”, istakao je Novaković.  
 
On kao pozitivna ostvarenja svog rada ističe odluke donesene u Skupštini, a posebno Izmjenu i dopunu DUP Maljevik, “čije usvajanje bi prozrokovalo višemilionsku štetu po budžet Opštine Bar”, što je “jedan od dokaza da ne obavljam ovu funkciju kao šraf nečije mašine, već kao svjestan i savjesan građanin”. Takođe, istakao je on, zbog malog broja nadležnosti koja mu na osnovu Zakona pripadaju nije se libio da predlaže inicijative o afirmativnom saslušanju i izvještavanju pojednih institucija sa državnog nivoa koji rade na teritoriji Bara.
 

Kao stvari kojima nije zadovoljan ističe još uvijek nerealizovan projekat otvaranja azila za pse, nedonošenje Strateškog plana razvoja Bara, stepenom efikasnosti i kvalitetom kadrovskih potencijala izvršne vlasti, ali to da se “oštro protivi ustupanju resursa našeg grada bilo kome sa strane na nacionalnom i inostranom nivou”.
 
Kraj Novakovićevog izlaganja obilježili su statistički podaci koje je iznio: u prethodnih 12 mjeseci SO Bar održala je pet sjednica, a jedna je u toku. Zasijedanja su trajala 20 dana, oko 80 sati rada. Skupština je usvojila 22 odluke. Petnaest odluka se tiču imenovanja ili razrješenja lica koja bira ili imenuje Skupština, odnosno na čije imenovanje ili izbor daje saglasnost, u skladu sa važećim propisima. Usvojena su četiri programa, 11 izvještaja, uz dvije odluke o potvrđivanju prijateljstva između Opštine Bar i drugih gradova, četiri odluke o usvajanju planskih dokumenata i plan upravljanja otpadom.