Društvo

Sindikalci o problemima radnika govorili u Domu kulture

by Ivanka Leković | 01:06:2017 | 17:55:13

O onome što novi Zakon o radu donosi, kao i protiv čega se zalažu sindikati, okupljenima u Domu kulture sinoć su govorili sekretar USS CG Srđa Keković, predsjednica Regionalnog odbora za Bar, Ulcinj i Budvu Novka Janković, zatim Vesna Milunić Aleksić, predsjednica Sindikata trgovinskih radnika Crne Gore, Nenad Čobeljić - predsjednik Sindikata Vojske CG i Vukašin Zogović, predsjednik GO Unije SSCG.
 

“Novi Zakon o radu biće donesen do kraja godine, a sindikat ima utisak da će se nastojati da se još umanje radnička prava” - kazao je Keković.
 
“Priča o Zakonu o radu aktuelna je iz više razloga, ona se ne tiče samo nas, zapošljenih, tiče se i crnogorske budućnosti, tiče se mladih koji u vremenu koje predstoji treba da se zapošljavaju i da ostvaruju svoja prava iz rada i po osnovu rada. Vi znate da od devedesetih godina, kada smo u Crnoj Gori promijenili politički sistem i iz socrealizma ušli u kapitalizam, odnosno kako to mi u sindikatu kažemo, vulgarni kapitalizam, ne važe nikakva pravila. Izuzetno je važno da su nam sve vrijeme prava iz rada i po osnovu rada padala i bila derogirana” - istakao je on.
 
On je naveo nekoliko važnih instituta oko kojih će se raspravljati između poslodavaca i sindikata: Akt o sistematizaciji radnih mjesta, za koji se sindikalci zalažu da ostane i da na njemu počiva ugovor o radu; Agencije za privremeno ustupanje zaposlenih - pošto su sada u funkciji poslodavaca, odnosno nalaze načine da se izigraju radnička prava, sindikat se zalaže da se one ukinu li da se postave zaštitni mehanizmi; Ugovor o radu na određeno vrijeme - po sadašnjem zakonu, poslodavac je nakon dvije godine dužan da radnika primi u stalni radni odnos, dok će u novom zakonu taj interval biti duži; Opšti kolektivni ugovor takođe će biti predmet rasprave, kao i formula za obračun osnovne zarade, jer poslodavci žele ugovorenu zaradu, što je najčešće minimalac.
 
“Takođe, postoji mogućnost da se smanji ili  ukine vrijednost minulog rada, a umjesto opšteg kolektivnog ugovora da važi opšti akt poslodavca, koji bi mu omogućavao da sam reguliše odnose u preduzeću. Kada inspekcija rada zatekne radnika na crno, do sada je bila praksa da mora da ga primi u radni odnos, a u novom Zakonu je prijedlog da poslodavac za ovaj prekršaj ubuduće bude samo novčano kažnjen. Pored ovih, predlaže se ukidanje još nekoliko normi koje štite prava radnika” - predočio je Keković.
 
Nenad Čobeljić je istakao da je od životne važnosti zaštita prava radnika koja su stalno na meti poslodavaca. „Instituti Zakona o radu su ugrpoženi, ali smo i mi odgovorni ako dozvolimo da izgubimo naša prava” - istakao je on.
 
Vukašin Zogović je kazao da se Sindikat zalaže da se u Zakon uvrste i pravo sindikata na podnošenje kolektivne tužbe; pravo sindikalnog predstavnika da nastavi da obavlja sindikalnu dužnost u slučaju nezakonitog otkaza koji se osporava tužbom; dvokratni rad; platna lista i pravo na uplatu doprinosa preko Fonda rada licu koje je steklo uslov za penziju.
 
Pitanja koja su radnici postavljali odnosila su se na rad Inspekcije i sudstva, problematiku radnika Luke, zdravstva, taksi prevoznika...
 
Istaknuto je da je ovo prva od više tribina koje se planiraju u Crnoj Gori. “Velika nezaposlenost, male plate, pritisci na Uniju slobodnih sindikata, još jedan su dokaz da samo dobro organizovani možemo odbraniti svoja prava” - zaključeno je na tribini.