Društvo

Za pet mjeseci u Luci 730.000 tona tereta

by Željko Milović | 02:06:2017 | 09:39:11

U Luci Bar je za proteklih sedam dana, u periodu od 26. maja do 1. juna, sa devet brodova, pretovareno ukupno 21.143 tone tereta. Od toga je bilo 19.096 tona rasutih i 2.046 tona RO-RO i generalnih tereta.
 
Od 1. do 31. maja, u Luci Bar je. sa 20 brodova, pretovareno ukupno 169.036 tona tereta. Od toga je bilo 138.071 tona rasutih, 23.140 tona tečnih i 7.824 RO-RO i generalnih tereta.
 
Za pet mjeseci ove godine, u periodu od 1. januara do 31. maja, u Luci Bar je, sa 86 brodova, pretovareno ukupno 728.358 tona tereta. Od toga je bilo 602.006 tona rasutih, 90.803 tone tečnih i 35.547 tona RO-RO i generalnih tereta.