Društvo

Javni poziv za podršku poljoprivrednicima u Baru

by Željko Milović | 29:06:2017 | 13:26:41

Sekretarijat za poljoprivredu i ruralni razvoj Opštine Bar, na osnovu Odluke o podsticajima i investiranju u razvoj poljoprivrede, a u skladu sa Budžetom opštine Bar i Planom korišćenja sredstava za podsticanje razvoja poljoprivrede za 2017 godinu, objavio je niz javnih poziva za podršku poljoprivrednicima.
 
To su podrška aktivnostima za proizvodnju i razvoj maslinarstva u ukupnom iznosu od 30.000€, podrška razvoju vinogradarstva i podrumarstva u ukupnom iznosu od 30.000€, podrška u stočarskoj proizvodnji u ukupnom iznosu od 15.000€, podrška za vodosnabdijevanje na bezvodnom području, izgradnju i sanaciju  seoske-putne infrastructure u ukupnom iznosu od 60.000€, podrška za unapređenje pčelarstva u ukupnom iznosu od 30.000€, podrška za podizanje i opremanje voćnih zasada u ukupnom iznosu od 5.000€ i podrška za unapređenje povrtarske priozvodnje u ukupnom iznosu od 5.000€.
 
Visina podrške za ove podsticaje je 50% od prihvatljivih troškova po pojedinačnoj investiciji.      
 
Pored nabrojanih javnih poziva, Sekretarijat je Planom korišćenja sredstava za razvoj poljoprivrede za 2017 godinu opredijelio i sredstva, koja se već realizuju, za upravljanje rizicima u poljoprivredi 10.000€ i promociju poljoprivrednih proizvoda i poljoprivrede - 15.000€.
 
Za sve nabrojane podsticaje, Planom korišćenja sredstava opredijeljeno je ukupo 200.000€ za 2017. godinu.
 
Rok za dostavljanje zahtjeva je 15. oktobar 2017. godine, odnosno do utroška sredstava opredijeljenih za realizaciju ovog programa.
 
Informacije u vezi sa ovim javnim pozivom mogu se dobiti u kancelarijama Sekretarijata za poljoprivredu i ruralni razvoj, ali i putem telefona: 069/319-950 i 069/328-282.