Društvo

Prvi doktor nauka Islamske zajednice rodom iz Ostrosa

by Željko Milović | 23:07:2017 | 22:26:19

Islamska zajednica u Crnoj Gori je dobila prvog doktora nauka: prvi pomoćnik reisa IZ u CG, Behlul Kanaqi (Behljulj Kanaći) iz Ostrosa, na Islamskom fakultetu Univerziteta Uludağ u Bursi odbranio je doktorsku tezu pod naslovom: “Muhammed Tajjib Okić i njegovo mjesto u hadiskoj nauci”.
 
Behlul Kanaqi je unuk najčuvenijeg hodže ovih prostora, šejha Tahira Kanaqija, čije se turbe nalazi ispred džamije u Ostrosu.
 

Rođen je 1978. godine, od 1993. do 1997. pohađao je medresu “Hadži Šeh Šamia” u Skadru, od 1998. do 2002. studirao na Teološkom fakultetu Univerziteta u Samsunu (Turska), gdje je i 2005. magistrirao  na temu “Uloga deformisanih riječi i značenja u određivanju tačnosti/pouzdanosti hadisa”.
 
Od 2008. do 2010. godine, obavljao je dužnost direktora medrese “Mehmed Fatih” u Podgorici. Bio je direktor časopisa “Elif”, a od 2011. godine do danas radi u sektoru Odnosi sa inostranstvom – Turska pri Mešihatu Islamske u Zajednice u Crnoj Gori. Učestvovao je na međunarodnim naučnim skupovima u Bosni i Hercegovini, Albaniji i Crnoj Gori. Govori crnogorski, albanski i turski jezik, a služi se engleskim i arapskim.